VALİZİNİ KARISINA HAZIRLATAN ERKEK ' FAŞİST ' SAYILIR MI ?!

Adil OKAY

VALİZİNİ KARISINA HAZIRLATAN ERKEK ' FAŞİST ' SAYILIR MI ?!

“Faşizm, meydanlarda veya kalabalıklar arasındaki gerilimlerde değil, fakat iki insan arasındaki ilişkide başlar.” İngeborg Bachmann

Başlık abartılı oldu sanki. Niye bu başlık ve ne demek valizini kendi hazırlamayıp, karısına hazırlatmak? Anlatacağım tabi. Sabırlı olur, yazıyı sonuna kadar okursanız bağlantıyı kurabilirsiniz. Tabi yüksek sesle söylemeseler, itiraf etmeseler bile ‘mübalağa sanatını’ ve nedenini anlamayıp bana öfkelenen ‘erkekler’ olacaktır. Neyse ben arif olan anlar diye ısrarla aynı başlığı atıyor ve ‘faşist’ sözcüğünü bu insanlara, yani eşlerine (sevgililerine - çocuklarına) fiziki ve/veya psikolojik şiddet uygulayanlara karşı küfür olarak kullanıyorum. Yoksa elbette faşist sözcüğünün etimolojik kökenini bilmeyen yok bu devirde. 1975’ten 1985’e kadar bu konuda seminerler veren ve 2000’li yıllarda da Özgür Üniversite’nin ‘Kavram Sözlüğü’ne katkı sunan, ansiklopedi maddesi yazan bir yazar olarak ne yazdığımın ve ne ima ettiğimin gayet iyi farkındayım. Yarası olan gocunuyor. Özünde duyarlı olan, ancak bu konuda aymazlık içinde ne yaptığının farkında olmayanlar bu tür şok yazılardan sonra kendini sorguluyor, değişiyor, değişmeye çalışıyor. Bir kesim ‘Haklısın ama alışkanlık işte…’ diyor. Bir kesim de ‘Valla ben istemesem de hanım bana bırakmıyor, kendi hazırlıyor valizimi’ diye utangaç biçimde savunmaya geçiyor. Ama en azından duyarlı okuyucular bana ve yazıya saldırmak yerine, çabalarım sonucu yüzyılların alışkanlığını sorgulama zahmetine giriyorlar. Lümpenler ise bu konulardaki yazılarımdan yararlanmamak için üç maymunları oynamaya devam ediyor.

Bir kadın arkadaşımın dediği gibi: “Bunların alayı kravat takan entel magandalar.”

12 Eylül darbesinden sonra birçok eski solcu ne yazık ki aslına döndü. Lümpenleşti. Alkol masası solcusu oldu. Bunların kadın sorununa ve bu konudaki yazılara - çalışmalara küçümseyici bakmalarının, değişime direnmelerinin nedeni de çok açık: Acizlik ve bencillik.

Anlaşılacağı gibi beni kadın sorununda yazmaya iten sadece gerici cenah değildir. Bizzat kendi çevremde, davranışlarıyla bana malzeme veren çok sayıda insan var. Çünkü ne yazık ki en ‘devrimci-anarşist-eşitlikçi’ görünen (erkek) arkadaşlarımızın bazılarının eşleriyle ilişkilerinin faşizanca - despot olduğunu düşünüyorum. Ve en eşitlikçi - aydın kadınlar arasından da bu faşizan –despot -hegemonyacı uygulamaya, şu veya bu nedenle boyun eğenlerin, hatta bu ‘erkek’lere destek olanların çıktığını da biliyoruz. ‘Koca olsun, başımda olsun, isterse çamurdan olsun’ diyen ‘okumuş’ kadınların sayısı ne yazık ki tahmin edilenden çok daha fazla.

Tabi bir de erkek egemenliğini içselleştiren, ana babalarının yaşam tarzını devam ettirenler var. Sorgulamadan yaşayan, erkek egemenliğinin devamına katkıda bulunan kadınlar. Üstelik bu eleştirdiğim kesim sadece ‘ev kadınları’ değil. Çalışan kadınların büyük çoğunluğu, evde kocalarının faşizan davranışlarına boyun eğiyor. Kimi zaman farkında olmadan, doğalmış gibi oluyor kadınlardaki bu edilgenlik. Hatta güle oynaya kabul ediliyor erkek egemenliği. Örneğin kadın, kocası gibi çalışıp yorulduğu halde, maaşını kocasının eline veriyor, ondan harçlık alıyor, yolculuğa çıkan erkeğin valizini hazırlıyor. Tatile birlikte çıksalar da değişmiyor bu durum. O zaman daha da zorlaşıyor kadının işi. Hem kendinin, hem eşinin, hem çocuklarının valizini hazırlıyor. Diğer, birlikte yapılması gereken, kadının sırtına kocası tarafından doğalmış gibi yüklenen birçok ev işi gibi. Yani çalışan kadın, ekonomik özgürlüğünü kazansa da, yüzyılların ataerkil yaşam tarzını değiştiremiyor. Çoğu bu uğurda mücadele de etmiyor, verilen mücadeleye katkı sunmuyor. Kimi zaman valizini kendi hazırlamak isteyen erkeği bile ‘sen yapamazsın’ v.s. diyerek engelliyor. Erkeklerin de büyük çoğunluğu -teorik olarak bunun aksini savunanlar dahil- bu modern kölelik düzeninden, ataerkiden faydalanıyor. Valizini karısına hazırlatan erkek, belki de dışarıda attığı nutuklarda kadın - erkek eşitliğinden dem vuruyor ama evde bu alışkanlıkların saltanatını sürmeye devam ediyor. Milleti geri zekalı sanan bazı ilkel tiplerde, kadın sorununun çözümünü devrime erteleyip, ataerkinin nimetlerinden biraz daha yararlanmaya çalışıyor. (Bu ara kendi valizini gereksiz kozmetikle doldurup ağırlaştıran ve kendi taşıyamayıp erkeğe taşıtan ceberut kadınlar da çok tabi.)***

“Sadece insanları doğrayıp, sabun yapılarak faşist olunmaz” Zeynep OğuzEvet, neden ‘Valizini karısına hazırlatan ‘faşist’ sayılır mı’ abartılı başlığını attığım anlaşılıyor değil mi. Mübalağa sanatından yararlandığım. Yani bir küçük örnekten yola çıkarak, o ailenin ne kadar ‘uygar’, ‘çağdaş’, erkeğin ne kadar ‘demokrat’, kadının da ‘modern - özgür’ olduğunun analizini yapabiliyoruz. Hayat abartılarla dolu değil mi zaten? Kimi zaman da, abartı olan olay ve olgular kanıksanmıyor mu? Alışmıyor - alıştırılmıyor muyuz, insana yakışmayan davranışlara maruz kalmaya. Özellikle kadınlar çekmiyor mu bunun acısını. Bir de sınıfsal baskı görüyorsa bu sözünü ettiğim kadınlar. Yani işçi-memur iseler, yani emekçi sınıflara mensuplarsa.

O kadınların işi daha zor. Her konuda öteki olarak dışlanır, baskı görürler. Ama kimi zaman emekçiler arasındaki iş bölümü, esnaf, küçük burjuva ailelerine göre daha adil olabiliyor.

Elbette valizini karısına hazırlatan yaşlılarımıza, hastalara bir lafım yok. Bu yüzyılın başına kadar kent soyluların, esnafların eşleri çalışmazdı. Erkekler çalışır, kadınlar ev işiyle uğraşır, çocuk bakardı. O zamanların doğal bir iş bölümü diyebilirsiniz belki. (Kentli kadınların çalışmamasının, ev kadını olmak üzere yetiştirilmelerin analizi başka bir yazı konusu.)***

Antropolog yazar Sibel Özbudun bu konuda şöyle diyor: “Umarım bu sözlerimden, sosyalizmin kadınları otomatik olarak kurtaracağı, ya da kadın mücadelesinin sosyalizme dek ertelenmesi gereği sonucu çıkartılmaz. Erkeklerin binlerce yıllık iktidarın (“ataerki”) kendilerine sağladığı konforlardan kendiliğinden vazgeçmesi beklenmemeli. Çünkü iktidar yalnızca devlet düzleminde gerçeklenen makro ölçekli bir görüngü değildir; iktidar ilişkileri gündelik yaşamımızın kılcal damarlarına sinmiştir. Onları içselleştirdiğimiz için, farkına varmayız çoğunlukla.

Örneğin gecenin yarısında, bebek ağladığında kalkması için karısını dürtükleyen bir erkek, sosyalist de olsa, bir iktidar uygulayıcısıdır. Kız arkadaşının lafını sürekli ağzına tıkayarak onu kendisinin sessiz hayranlığına mahkûm kılan solcu delikanlı da öyle. Ya da zamanında yemek önüne konulmadığı için hır çıkartan koca; yanından geçen kadının kalçasına çimdik kondurmayı kendine hak bilen mahalle bıçkını; yan dairede oturan bekar kadının eve erkek misafir kabul etmesine bozulan “namus bekçisi” bakkal; kendisi gün boyu toplantı, eylem, afişleme, miting koştururken kadından evi temiz, yemekleri hazır, çocukları tok tutmasını bekleyen militan…

Bunların hepsi, ataerkil iktidarın paydaşlarıdır. Ve toplumsal iktidardaki paylarını elden çıkartmada hiç de istekli değildirler.

Toplumsal muhalefet organlarına, sol partilere, derneklere, sendikalara bir göz atın. Hemen hepsinin yönetim organlarında kadın temsili, acınacak düzeyde. Bir yandan da erkekler bu pozisyonları kadınlara kaptırmada gönülsüz davranıp kadın adayların önünü kesmekte. Ama daha da önemlisi, iş ve ev yükü arasında kısılmış kadınlar, bu tip faaliyetlere zaman ayıramamakta, politika yapmanın eril tarzına ayak uyduramadığından özgüven eksikliği duymakta, sendika, parti, dernek vb. faaliyetlerine ayırdığı vakti ev işlerinden, çocuğundan çaldığı düşüncesiyle suçluluk hissetmekte… vb.dir.

Dolayısıyla, kadınların ataerkinden özgürleşmesi sorunu, salt kadınlara yönelik toplumsal desteklerin arttırılması sorunu değil, aynı zamanda erkeklerle kadınlar arasındaki mikro-iktidar ilişkilerinin tasfiyesi, gündelik ilişkilerde, mahrem hayatta köklü bir dönüşümün yaşanması sorunudur.

Sözümü şöyle tamamlayayım: Kapitalizm bir yanda sömürülenlerin, ezilenlerin, bir yanındaysa sömüren ve ezenlerin yer aldığı dinamik bir denge(sizlik) hâlidir. Adına ister “demokratikleşme” denilsin, ister “sosyal haklar”, ister “kadın hakları” ya da “toplumsal devrim”, ezilen-sömürülenler lehine biçimlenecek her durum, onların örgütlü güç ve mücadelelerine bağlıdır…”Sonsöz: Kadın sorunu üzerine daha çok düşünmek ve yazmak gerekecek. 25 Kasım’larda, 8 Mart’larda nutuk atmak yetmez. Teori günlük hayatla bağ kurmazsa, sokaklara ışık saçmazsa, birçok yasa gibi kadük kalır. Bu anlamda önce kendi yaşamımızdan, kanıksadığımız haksız uygulamalardan başlamalıyız değiştirmeye ve çevremize örnek olmaya diye düşünüyorum. Valizimizi eşimize-sevgilimize hazırlatma zaafı-haksızlığı da bunun bir parçası.

Not: Bu yazı “Valizini Karısına Hazırlatan Faşist Sayılır mı?” Adlı kitabımda yer almış ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” vesilesiyle güncellenmiştir.
okayadil@hotmail.com

25.11.2014 (Adil OKAY)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

DÜNYA YANIYOR… PEKİ KİM NASIL SÖNDÜRECEK !?

Mersin gümüşkum tabiat parkında ölüm makinesi

30-yildir-cocuklarini-arayan-mektup-arkadasim-mehmet-gok-tarsus-hapishanesinde-hayatini-kaybetti

SİYASİ İKTİDARLA SERMAYE SINIFI SANATA DÜŞMANLIKTA YARIŞIYOR

Sanat cesaret ister...

“ZAMANA ADANMIŞ YÜZLERİMİZ”*

"TUTSAKLARIN DÜŞLERINI GÖRÜNÜR KILMAK... "

İçeriden Dışarıya Fotoğraf TUTSAKLARIN DÜŞLERİNİ GÖRÜNÜR KILMAK

Hapishanede yasaklanan romanım hakkında

Hapishaneden gelen kitap tanıtımı

Bir bebeğin tutsak babasını anlattığı yazı: BABAMA KAVUŞMANIN DİĞER ADI PERŞEMBE

Evrim Konak yazdı : Gebze Kadın hapishanesinde İşkenceye uğruyoruz!

Yazar Adil Okay'ın yasal kitabı Gaziantep Hapishanesinde yasaklandı

AÇLIK GREVLERİ VE NE YAPMALI

Politikada "Kiç", Ekranlarda "Kiç", Aşk'ta "Kiç"*

DEVLET AKLI KÖTÜLÜK ÜRETİYOR*

hapishaneden gelen bu feryada kulak veriniz

YENİ AÇILACAK CEZAEVLERİ VE MAHPUSLARA DAYATILAN MODERN KÖLELİK*

"SINIRLAR, TOPRAĞIN YARA İZLERİDİR".

John Berger'i uğurlarken

YAZIK ÇOK YAZIK

"NE ALLAH NE HUKUK KORKUSU VAR. BİZE KALAN DİRENMEK ELBETTE. "

Eylül’e Çirkinleme…

VEDAT TÜRKALİ'NİN EVİNDE GEÇİRDİĞİM 3 GÜN ve "SEVDALINIZ KOMÜNİSTTİ"

ASLI ERDOĞAN, İNAN KIZILKAYA VE ZANA KAYA İLK DEĞİLLERDİ...

NE MİNARE GÖLGESİ NE POSTAL SESİ... AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE...

WERNİCKE KORSAKOFFLULAR'LA GEÇİRDİĞİM BİR HAFTA...

SOYKIRIMIN TANINMASI VE ÖZÜR MESELESİNDE DOĞRU TAVIR NEDİR

İNKÂR YA DA KÖTÜLÜĞÜN ABADI

MİNE KIRIKKANAT BU KADAR GERİCİ VE BU KADAR CAHİL MİYDİ?

LAİKLİK... AKP'NİN AMACI NE Kİ... NE YAPMALI..

'KELAM' ve 'SUSKUNLUK' HAKKINDA DEĞİNİLER*

Müebbetlik Tutsak Zeynep Avcı'dan mektup var

Ganime Gülmez'in yeni kitabım ' hapishanelere esinti yollayalım' için yazdığı makale

HAPİSHANELERE ESİNTİ YOLLAMAK

T.C. KİMLİĞİ İŞKENCE TECAVÜZ VE ONUR!..

KUŞLAR BİLE TEDİRGİNKEN

HAPİSHANELERDE BASKILAR NEDEN ARTIYOR

ANKARA KANA BOYANDI DEVLET KAYBOLDU

DEFNE NEDEN İNTİHAR ETTİ? ( 8 MART İÇİN)

DUVARIN İKİ YANINDA FOTOĞRAFLA EDEBİYATIN BULUŞMASI

CUMHURBAŞKANI BENİ - BİZİ HEDEF GÖSTERMİŞ

Hapishanelere Esinti Yollayalım

SİBEL ÖZBUDUN'A SELAM

MİCHEL TOURNİER VE TAHSİN YÜCEL'İ KAYBETTİK

BU GÜN KARNE GÜNÜYMÜŞ

DİHA'nın benimle yaptığı söyleşi

AÇLIK GREVİNE KATILIYORUM...

BEN DE HASTA TUTSAKTIM BİR ZAMANLAR

batıdan neden ses çıkmıyor diye sormayın artık

2015'İN SON YAZISI GANİME GÜLMEZ'DEN.

TKPML, MLKP ve DHKP-C davalarından toplam 10 kadın tutsak- mektup

15. YILINDA BAŞKA BİR 19 ARALIK'TA!

RAHMET DİLEKLERİM TÜKENDİ HASAN PULUR'A KALMADI

BU ÜLKEDE YÜZLERCE GAZETECİ ZİNDANLARA TIKILDI

EDEBİYATIN DİRENİŞİ Mİ... DİRENİŞ EDEBİYATI MI...

CİZRE'DEN SONRA ŞİMDİ DE SİLVAN'DA KATLİAM

SANATÇI TARİHE NASIL NOT DÜŞER VE 'SOL' SOSUNA BANMIŞ ELEŞTİRİLER

KİME NEDEN OY VERECEĞİM

SURUÇ'TAN AĞRIMIŞKEN ŞİMDİ DE ANKARA

SENNUR ABLA'YI (SEZER) KAYBETTİK

SAVAŞ BARIŞ ve SANAT *

BABAMIN DAKTİLOSU*

İSRAİL TÜRKİYE - GAZZE - CİZRE VE ÖLÜ BEDENLERİ BUZDOLABINDA SAKLANAN ÇOCUKLAR

EKİN VAN İÇİN YAZDIKLARIMA TEPKİLER VE TEHDİTLER HAKKINDA...

HAPİSHANELERE ESİNTİ YOLLAYALIM!

ÖLÜ BEDENİMİZİ ÇIRILÇIPLAK SOKAĞA ATANLAR

YAZ SICAKLARI VE OKUMAK

EREN KESKİN'E ÖDÜL

siz siz olun MHP'liler değişti demeyin.

ÇEVREMİZDEKİ YARATIKLAR!

BEN BİR AĞAÇ'TIM'... *

HASTA TUTSAKLAR REHİN OBJESİ DEĞİLDİR!

HASTA TUTSAK AYNUR'UN YEŞİL YAPRAĞI *

DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ için 18 YILLIK MÜLTECİDEN BİRKAÇ SÖZ

DAĞ KOKUSU' VEYA 'KALBİNİ ARAYAN KAVMİN ÖYKÜLERİ'

BİR YAZARDAN CUMHURBAŞBAKANA AÇIK MEKTUP

MAHPUS HAKLARI EL KİTABI'NA DİPNOT

ÜMRAN DÜŞÜNSEL'İN ' KIRIK PATİKA'LARI *

HDP'YE SALDIRILAR HAKKINDA

FATMA TOKMAK ÖLÜYOR... DUYUYOR MUSUNUZ...

UTANGAÇ KAPİTALİZM SAVUNUCULARI !

BU GÜN 700 MÜLTECİ BOĞULDU... DONDU.. ÖLDÜ...

1915: SOYKIRIM MI, BÜYÜK FELAKET Mİ, KATLİAM MI?

İMZA GÜNLERİ, YAYINEVLERİ VE SANATÇIYA SAYGI HAKKINDA

ÖMER LEVENTOĞLU VE 'DAĞ MEDENİYETİ' YA DA 'ANTİ- TAHAKKÜM'

SEKS İŞÇİLİĞİ Mİ SEKS KÖLELİĞİ Mİ YOKSA HEPSİ Mİ?

ADI ÖZGECAN'DI...

YENİ YIL MESAJIM...2015 Dileklerim

ALTTA KALANIN CANI ÇIKSIN = NEOLİBERALİZM

FİKRET BAŞKAYA 'KADAVRA AKADEMİSYENLER'E KARŞI

FETHULLAH GÜLEN'E SALDIRI MI... ÇETELER SAVAŞI MI?

' ELLER VE YÜZLER '

BİRGÜN, CUMHURİYET, EVRENSEL VE ÖZGÜR GÜNDEM YASAKLANDI MI?

Müebbet hapse mahkum kadın :Resmiye Vatansever

' ÖLÜM VARDİYASI' VE 'KARAELMAS PUSUDA'

40 ŞAİRE SORDUM 40 KAPININ TILSIMINI

ADİL OKAY'IN "KAPILAR" FOTOĞRAF SERGİSİ "40 ŞAİR 40 FOTOĞRAF