ONLAR YASAKLIYOR... BİZ YÜRÜYECEĞİZ...

Gölge Adam

ONLAR YASAKLIYOR... BİZ YÜRÜYECEĞİZ...

Önümüzde temel görev, bu düzenle her yönden köklü bir hesaplaşmayı gerçekleştirmektir. Kenan Evren, 'ya biz gelecektik ya Tek Yol Devrim' diyenler diyordu. Güncel karşıtlık da halen böyledir. Ya bugünkü gibi sömürü düzeni sürüp gidecek ya da devrimci bir çıkış yolu bulunacak. 12 Eylül bu anlamda, devrimcilik çağrısı ile yürüyüşümüzde, sokağa atacağımız yeni bir adımın başlangıcı olacaktır. Hep birlikte, gür ve dirençli bir sesle, yeni dönemimize dönük umudumuzu sokağa düşürelim. Şimdi gün, bu büyük karanlığı yırtan bir ses ve güçle düzenin tüm kirliliklerinin üzerine gitmek, darbelerle ve darbelerin destekçileriyle hesaplaşmak günüdür.
 

12 Eylül, 29 yıldır Amerikancı bir baskı ve sömürü rejimi olarak, sürüyor.

Bunun sürüp gidiyor olmasının elbette en büyük nedeni, bu düzenle hesaplaşacak bir devrimci halk hareketinin yaratılamamış olmasıdır. 12 Eylül ülkede gelişen devrimci halk muhalefetini bastırmaya dönük bir baskı rejimi olmakla birlikte ötesinde -kapitalizmin yeni sömürü düzeni ile bütünleşerek gelişen- bir kültür, yaşam, düşünme biçimi olarak hayatı yeniden şekillendirmiştir. Bugün 12 Eylül ile hesaplaşmak da başka bir düzen arayışının sürdürülmesi ile ilgilidir.
12 Eylül öncesinde emekçi sınıfların düzene karşı tepkilerini bir gelecek umudu etrafında bir araya getiren devrimci bir hareket varken, bugün ise soldan söz etmekle birlikte bir devrimci halk hareketinden söz etmek mümkün değil. Bütün sorun da budur!
Bugün ülkeyi halen emperyalizmin işbirlikçisi gerici sağ iktidarlar tarafından yönetiliyorsa, her tür milliyetçi faşist düşünce etkinliğini sürdürüyorsa, emekçi halk sömürü ve zulüm altında eziliyorsa, bunun tek nedeni bu düzenle hesaplaşacak devrimci bir halk hareketinin yokluğudur. Böylesi bir örgütlenme yaratılmadan emekçi halk kesimlerinden yana bir gelişmenin sağlanması mümkün değildir.
***
12 Eylül ‘darbelerle hesaplaşmak‘ konusunda kopartılan fırtına için de bur turnusol kâğıdıdır. Sözde bir darbe karşıtlığı içerisinde bugün ‘demokrasi cephesi‘ne çağrı yapan, AKP‘yi bunun merkezine koyan anlayışlar, solu da bu konuda yeterli refleksi göstermemekle suçlamaya da çalışmaktadır. Liberal muhafazakâr iktidar bloku ülke tarihini yeniden yazmaya uğraşmaktadır.
Bu tarih okumasında Demokrat Parti‘den başlayan, ANAP, AKP çizgisine uzanan siyasal gelenek ‘merkezi Kemalist bürokratik‘ yapıya karşı ‘çevre‘nin yani ‘demokrasinin‘ temsilcisi olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu okumanın yanlışlığı bir yana sözü edilen siyasal gelenekler ülkemizde emperyalizme bağımlı bir sömürü ilişkisinin kurulmasında ve kurumsallaşmasında rol oynayan tarihsel bir çizgidir. Bu çizgi darbelerle geçen tarihimiz boyunca, darbelerin içerisinde gelişmiştir. Çünkü ülkemizde darbeler emperyalizmin ve sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda gündeme gelmiş, bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir.
12 Eylül darbesi de ülkemizde hakim sınıfların yaşadığı krizle birlikte, ABD‘nin soğuk savaş politikaları ve 70‘lerden itibaren gündeme getirdiği -karşılığını 24 Ocak kararlarında bulan- yeni sömürü politikaları ile ilgilidir. ANAP, 12 Eylül‘ün liberal ruhunun ifadesi olmuş, ülkemizde liberalizmin ve gericiliğin kurumsallaşmasını, darbenin kendine sağladığı olanakları kullanarak gerçekleştirmiştir. AKP de bugün o çizginin devamcısı olarak benzer bir rolü oynamaya devam etmektedir.
AKP, bu geleneğin tarihsel rolüne uygun olarak, emperyalist yeniden yapılanmanın taşıyıcılığını üstlenmiş durumdadır. Özellikle, ABD‘nin Ortadoğu politikalarına uygun olarak gerçekleştirilen yeniden yapılanma, bu dönemde gündemimize ‘darbe-demokrasi‘ ikilemi etrafında sokulan tüm gündemlerin ana nedenidir. 12 Eylül öncesinde ABD istikrarlı bir Türkiye arayışındaydı, bunu sağlamanın yolu olarak da darbeyi gördü. Bugün de benzer biçimde istikrar arayışı içerisinde, geçmişte emperyalizmin hizmetinde olup bugün çıkarları ters düştüğü için başka arayışlara yönelen devlet içindeki, kimi yapılanmalar etkisizleştirilmekte, tasfiye edilmektedir. Burada, 12 Eylül‘ün istikrar arayışının parçası olarak devrimci halk muhalefetini bastırmaya dönük müdahaleleri bugün daha çok zayıf olan solun fikri zeminlerini tahrip ederek dirençsiz bırakma, bir tür devşirmeye dönük çabalarla tasfiye çabalarından söz edebiliriz.
İşte, ‘darbe-demokrasi‘ fırtınası böylesi bir yeniden yapılanma sürecinin parçası olarak gündeme gelmiştir. Bu yeniden yapılanmanın özneleri de 12 Eylül darbesinin destekçileri, darbenin sağladığı olanakları kullanarak gelişen ve bugün daha çok AKP iktidarında etrafında bir araya gelmiş tarihsel iktidar blokudur. Bu çevreler mevzu 12 Eylül olduğunda sus pus olmaktadır. Ya da 12 Eylül darbesi öncesindeki durumu ‘sağ-sol‘ çatışması okuması içerisinde, bu çatışmanın ‘kışkırtıldığı‘ üzerine kurmaktadır.
12 Eylül öncesinde bir yanda yoksulluğa ve sömürüye karşı yükselen halk muhalefeti diğer yanda ise emperyalizmin ve oligarşinin yönlendirdiği faşist saldırılar vardı. Bugün, sözde darbe karşıtlığına soyunanlar da o saldırıların parçası ve destekçileriydiler. Onlar, bugün yaptıklarına benzer biçimde o zamanda emperyalizmin işbirlikçisi olarak üzerine düşen rollerini yerine getiriyorlardı.
Bugün darbe karşıtı olmak da bu anlamda 12 Eylül‘ün sürdüren emperyalizme bağımlı iktidar yapısına karşı, mücadele etmektir.
***
Önümüzde temel görev, bu düzenle her yönden köklü bir hesaplaşmayı gerçekleştirmektir. Kenan Evren, ‘ya biz gelecektik ya Tek Yol Devrim‘ diyenler diyordu. Güncel karşıtlık da halen böyledir. Ya bugünkü gibi sömürü düzeni sürüp gidecek ya da devrimci bir çıkış yolu bulunacak.

12 Eylül bu anlamda, devrimcilik çağrısı ile yürüyüşümüzde, sokağa atacağımız yeni bir adımın başlangıcı olacaktır. 12 Eylül ve sonrasında İstanbul‘da 6-7 Ekim‘de yapılacak IMF zirvesi, Amerikancı sömürü düzeninin simgeleridir. Şimdi sokakları anti-emperyalist devrimci sesimizle sarsmanın zamanıdır!
12 Eylül öncesinde ve sonrasında yitirdiğimiz arkadaşlarımız, bu sömürü düzeninin yıkılması için mücadele ettiler. Onların izinden, onların adlarını sahiplenerek yürümek bugün de bu sömürü düzenini yerle bir etmek için mücadele etmektir.
Biz geleceğiz, Tek Yol DEVRİM diyenler gelecek! Sokakları, meydanları kuşatarak geleceğiz, yoksulluğa, işsizliğe, çaresizliğe karşı umut olup geleceğiz!

www.yenidendevrim.org

 

23.09.2009 (Gölge Adam)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

FİDAN VE İSTİFA... KAPTAN Yazdı

YAŞASIN CUMHURİYET/ ARZU KÖK yazdı

Dinle Kalkınmış, Devrimle Geri Kalmış Ülke Gösteremezsiniz!

Sürdürülebilir Mali Politikalarla Sürdürülemeyen Emeklilik Mahinur Şahbaz

SONRA YAPILACAK TEK ŞEY VAR

Babam/...Arzu Kök

Tahir Canan'dan Yediği yemeğin parası isteniyor...

23 Nisan / ARZU KÖK

ÇÖLDE OLUŞTURULAN VAHALAR / ARZU KÖK

TARİHE DÜŞEN KARA BİR LEKE...PROF.DR.LEVENT SEÇER

SAVAŞA VE SAVAŞLARA HAYIR/ Şenol Eker

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.../ Arzu Kök

TGB ve Sorumluluk...

TGB'liler Sizler Hainsiniz...

Fıkra Selah Hoca'dan Yorum Benden...

Bizim Varak Size Küçük Gelmiş Olabilir Mi?

Gaziantepspor ve İbrahim Kızıl ve de Ata Aksu..

Prensip Sahibi Yaşar Ağyüz !

98 Trilyonluk ihale...

Sizin hiçbir suçunuz yok küçük hanımlar/SUHAM ELMAS- BAHREYN

24 OCAK EKONOMİK KARARLARI -2 / Erkan Türüdü

24 OCAK EKONOMİK KARARLARI-1 / Erkan Türüdü

24 OCAK KARARLARI /Hasan Mahmut Devrez

İSHAK KONYA'YA..

Cehaletin Sesi Aklı Susturuyor.../ Arzu KÖK

Son pişmanlık!

İşte Yılın Fıkrası..

BU UNUTULUR MU ? (Ama malesef unuttuk...)

ERKEK EGEMEN POLİTİKALAR VE TECAVÜZ.../ Arzu KÖK

YAŞASIN CUMHURİYET / Arzu KÖK

ÇARESİZLİĞİN RESMİ YAPILABİLİR Mİ?.../ ARZU KÖK

Issız ada Lütfen okuyun.!!!!!!!!!!!!!!!‏

Kim kaleme aldıysa eline yüreğine sağlık...‏

EKİM AYINDA İDAM EDİLEN YOLDAŞLARIMIZA,

ŞİVEYDİZ/.. Ahmet AYAZ Yazdı..

BATAN GEMİ VE BİREYLER /Arzu Kök

12 EYLÜL DARBE SÜRECİNİ KISACA HATIRLASAK…/Fatih Aydın

bugün oniki eylül...‏/selah özakın

YOK EDİLMİŞ ZENGİNLİKLERİMİZ…/Fatih Aydın

"İKONCAN" lar'dan KUAFÖR' lük Stil'leri / Ali YATKIN

M. Ali DIYARBAKIRLIOGLU..Ressam... Arkadaşlarım

Kayserilinin Biri/ Ali Kıroğlu

ÇOK ÖNEMLİ OKUYUN-OKUYUN-BİR DAHA OKUYUN.......

KANDİL TOPRAKLAMA MI?

SOMALİ ÇIKARTMASI, PARDON SHOW’U../Fatih Aydın

MİHRİ Belli

FUTBOL ASLA SADECE FUTBOL DEĞİLDİR! /Levent Turhan

MEMLEKET’DEKİ OYUN HAVALARI -AŞIRI SICAKLARDA DOST MECLİSLERİ/ ALİ YAT

SOPALI TÜRKLER KİMİN KAHRAMANI ?

DÜNYEVİLEŞ ME

Fatih Aydın / DEMOKRATİKLEŞİYOR MUYUZ?

Acil Haber

Bu Yazı Canınızı Sıkabilir

GAZİANTEP TÜRKİYENİN 6 NCI BÜYÜK ŞEHRİ DENİLİYOR,/‏Mustafa Kurtbey

Mısır Devrimi Devam Ediyor / Ergin Yıldızoğlu

Antep Erkekleri Ne İstiyor Biliyor musunuz?

BATAKLIĞIN ADI SPOR OLURSA…/ Fatih Aydın

ESNAF lardan - ARŞİV ler / Ali YATKIN

yüzde ellinin sırrı?

Siyasi mizah gazetesi: Marko Paşa - Diyar Saraçoğlu

CAN ATAKLININ YAZISI.. DORT GÜN İÇİNDE SADECE 11 KİŞİYE YOLLAYIN‏

BİLGİSAYAR TERİMLERİNİN OSMANLICA MEALLERİ...‏

İcradan yazı gelirse ne yapılmalı‏

Balıklar ve İnsanlar

BİZ MASUMUZ

Bugün Yazı Yok

SEÇİM-LER VE SONRA-LAR / Ali Yatkın

Aday Ama Hücrede/ Orhan Bursalı. Cumhuriyet Gazetesi

Hoca Kendini Helak Edecek

ELDEN ÖDEME!

Halit Çelenk’e

Yılın Fıkrası

Hangi Hastayı Ameliyat Etmek Daha Kolay ?

“TORBA” landık “ÇUVALLADIK”/Ali YATKIN

Harika Bir Yazı

ÇOCUKLUĞUMUZDA...

EKONOMİK BÜYÜME KANDIRMACASI

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ / ALİ Yatkın

68 Kuşağının Anlatılmayan Öyküsü‏

Yetenekli Çocuk !

"DİPLOMA KUAFÖRLER'İ" / Ali Yatkın

AKARYAKITTA NASIL KAZIKLANIYORUZ?/ Mustafa Kızıklı

İLK BATILILAŞMA KAHRAMANIMIZ: II. MAHMUT/ Hasan TÜLÜCEOĞLU

"Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın!"

14 Ocak Cephesi kuruluş bildirgesi - Tunus

"PARA PARA PARA"/ Ali YATKIN

İDEAL ERKEK NASIL BİRİ

"YENİ YIL" ve "TAKVİM YAPRAKLARI" / Ali YATKIN

MİLLETİN VE DEVLETİN BEKAASI İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ /Mustafa KIZIKLI

EŞEĞİNE GÜCÜ YETMEYEN SEMERİNİ DÖVERMİŞ/Mustafa KIZIKLI

Başbakan Bunları Söylemedim Diyebiliyor Mu?/Burhan ÖZBEY

ÇOK DİLLİ SENFONİ /Hasan TÜLÜCEOĞLU

Yolsuzluk iddiaları ve “suskunluk!” /BURHAN ÖZBEY

İki dil mi? İkincisi Laz’ca, Çerkez’ce, Gürcü’ce yoksa Boşnak&

Kılıçdaroğlu ve Batum bunu bize nasıl açıklayacaklar?/BURHAN ÖZBEY

YUMURTAYI HANGİ UCUNDAN ATMALI? /Hasan TÜLÜCEOĞLU

Sosyal patlamanın ayak sesleri /BURHAN ÖZBEY

" O tokat"/ Burhan Özbey

“Utanç yılları”nın acı tablosu /BURHAN ÖZBEY

Beyaz Ayı

Sömürgen ülke yönetimlerinde "dini hassasiyet avcıları!"/ Burhan Özbey

Esaret cesaretsizlikle gelir.../BURHAN ÖZBEY

"3M rüşveti"nin soruşturması ne oldu? Takipçiyiz.../ Burhan Özbey

Papazın Papaganı!..

Tam Aziz Nesinlik....Fıkra gibi ya....!

POLAT’IN SECDESİ /Hasan TÜLÜCEOĞLU

"décapiter" ne demek?‏

TÜRBANA SERBESTLİK GELİR Mİ? /Hasan TÜLÜCEOĞLU

EĞİTİMDE DEĞİŞMEYEN-Hasan TÜLÜCEOĞLU

Kuaförler- Nişantaşlılar- Ali Yatkın

EZANIN TÜRKÇE OKUNMASININ ÖYKÜSÜ

Sezen Aksu'ya Açık Mektup

82 ANAYASASININ KALICILIĞI-Hasan TÜLÜCEOĞLU

HALA EVET DEMEK İSTEYENLER İYİ OKUYUP DÜŞÜNSÜNLER

SULTAN ABDULAZİZ’İN MENDERES BENZERLİĞİ- Hasan Tülüceoğlu

CENNETLİK

Neden Hayır? Celal Topkan- Adıyaman Eski Milletvekili

Biraz da Gülelim

KUŞATILAN ÇEVREMİZ

Yandaşlar nasıl ve niçin vergi kaçırır ?

LAYIGLIG NEDİR?

AZİZ NESİN’İN DEDİĞİ DOĞRU DEĞİLSE! Hasan TÜLÜCEOĞLU

ANAYASA PAKETİ KÖŞESİZ VE DÜZ…

MUCİZE BESİNLER

Araplarda Kadını Adı!..

ASIL FAKTÖR KÜRT HALKI Hasan TÜLÜCEOĞLU

Bu Fıkrayı Yalnızca Türkler Anlar!

GEMİ’DEN EKSEN’E, İŞMAM ANAYASA MAHKEMESİNDE-Hasan TÜLÜCEOĞLU

MAĞDUR PERİNÇEK’İN HAKKINA SAHİP ÇIKMAM, MAĞRUR ERDOĞAN’I ELEŞTİRMEM

SINIF İLE ETNİSİTE: GERÇEKTEN BAĞDAŞMAZ MI?

Kanserin Ölümü( Mutlaka Okuyun)

Öyleyse Çankaya Kimin Taşeronu?

Milli Piyango !...

İnsan Olmak

İnternete Düşenler !...

O GEMİDE ASLINDA KİMLER VARDI?

AYNI TEZGAH-- AYNI EKİP--YENİ AK-TİVİSTLER:

Maillere Bakmak !

Hapı yuttun oğlum....

YENİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEDİKLERİ BU

*HAZIRCEVAP...*

Ölmeyen Deniz'den

Ali Yatkın'dan Mektup Var

Fıkra..Superrr

KADIN KAMYON ŞÖFÖRÜ OLURSA

Siz Potomyayı bilir misiniz?

Ali Yatkın'dan Mektup Var...

Hesap Ortada

''YAKIŞIR OĞLUMUZA''

Öbür Dünyada Maliye Var mı?

Zamane Tıp Fakültesi

Ali Yatkın'dan Mektup Var

*HAZIRCEVAP...*

Ali Yatkın'dan Mektup Var...

Unutmayın ..Bu yalnızca bir Fıkra

TEMEL FBI MÜLAKATINDA !

Mümkünse Okuyun

NEOLİBERAL BELEDİYECİLİK SOYGUNCULUKTUR…

DEVLET BALONLARIMI GERİ VER

Temel ile Fadime

Ali Yatkın'dan Mektup Var

Kızılderililer !

ÖĞRETMEK, SEVMEKLE BAŞLAR

RAHMET OKUMAK......

SOL ne Demek SAĞ ne Demek ?

ZEKİ KADINLARA SAYGILARIMLA……..

Banu Avar'dan Çağrı...

Ağzına sağlık Gülse Birsel...

Eğer Birgün Müdür Olursanız !

Biraz da Gülelim

Hayatın bize 45 dersi‏

Pakize Suda'ya Teşekkürler

MUTHiS BiR ZAHiDE UCAR YAZISI HEMEN OKUYUNUZ

Tüm erkeklere sevgilerimle...‏

TAYYİP ERDOĞAN’A GÜVENDİM ,O BENİM HIYARLIĞIM

TECAVÜZ

BUGÜN YAZI YOK

Önemlidir

AMERİKAN SÜT TOZU

Ali Yatkın'dan Mektup Var

Hayat kurtaran teknikler

Savaş Süzal Amerika'dan Bildiriyor

Bu yazıyı yazan "yürekli" gazeteci hanımı kutluyorum..‏

antepli pambık prenses ve yeddi gudduklar süper ya çok güldüm‏

Kürt sorunu...‏

Haceli’ye acil mektup

Tayyip'in Saati !

TANRI NE MÜHENDİSİ ?

Kalıplaşmış kafalara bunu anlatmak kolay değil.

*Dünya Rakı Günü **

İşte Biz Böyle Yaparız !

Evlilik Nedir ?

Arkadaş Önemli

ALİ YATKIN DOMUZ GRİBİ HAKKINDA YAZI‏

Güler Zere'yi öldürüyorlar

Erzurumlular liyahh..‏

1 KASIM 2009 GÜNÜ SABİT TELEFONLARI SUSTURUYORUZ.

Avusturalya ya mı gitsek ne!!!!!!!!!!

Yeni Evli Çift !

Benim HAKKIMI kim yiyorsa Haram Zıkkım olsun...

ÖNEMLİ BİLGİ... LÜTFEN OKUYUNUZ

Ve kavga böyle başladı...

Biyoloji Sınavı !

İŞBİRLİKÇİLER

Markete gittiniz.

Mafya, Küresel kapitalizm ve Devlet

Günaydınnnn‏....

Ne güzel cahildik(!).

Antepli ve Sigara Yasağı !...

Bildirmece

İki Resim Arasındaki Farka Yanıt !

LÜTFEN OKUYUNUZ ..... ( Çok önemli )

MİLLETVEKILLERIMIZ KPSS'YE GIRSIN

YOK BÖYLE BİR TEMEL FIKRASI ::))))‏

KEZBAN SENDEN SONRA NE OROSPULAR TÜREDİ'Kİ!!!

KÜRESEL VAMPİR

**Bir sürpriz, ister inan ister inanma***

Ata Sözlerindeki Tezatlar

Liberalizm, Kapitalizm ve Sol

BU RAKAMLARA DİKKAT!!!!

AÇILIMIN ARKASINDA NE VAR?

Kocanın Has'ı Sarhoşken Belli Olur..

S a d a k a t..... ( ! ) :-))))

ÖNEMLİ........

“Musa’lı Faizli Forex, İsa’lı Sezar Forex’i ve İslami Fa

Vahbi Koç'tan Anlamlı Bir Nasihat

En Derin Çingeneyim…

İki resim iki seçenek ( Doğu Perinçek )

Sigara Yasağı Faşizmdir

İşkencecilerin yargılandığı bir ülke istiyoruz!

Dincileşme, reklam, ticaret... hepsi bir arada

Gericilik Ergenekon'la sıvanır mı?

OHH BEEE....NE MUTLU BİZEEE

İBRET ALINACAK BİR HİKAYE, ZOR BİR SINAV

FALCI

HİTİT DUASI

Su Nasıl İçilmeli?

ERTUĞRUL ÖZKÖK'E YANIT : "BORÇLUSUN!"

Yeni 68'li

Başbakan'a Hindistan'da Ne Verdiler?

VEEE, SAKIN ÇIĞLIK ATMAYIN !

ZEYTİNİN TERİ

İşçinin Parasıyla Sömürü Nasıl Artırılır?

BELKİ OKUDUNUZ AMA BİR DAHA OKUYUNUZ..

Yav Bırak Mustafa Abi Yaa!?

Türkiye'de İnternet siteleri paralı olur mu?

Aşk Antepfıstığı mıdır?

Pezevengin asıl anlamı !

İhanet Fuarı: Gaziantep’ten Antep’e giden yol...

Fıkralar !

KENTİN SESİ - Gaziantep Yazıları

Atatürk Döneminde Torpil Nasıl Yapılır ?

Dikkatli Okumanızı Öneriyorum

Kentin Sesi- Gaziantep Yazıları

ANTEPLİ Bir Kebapçının Reklam Broşüründen Harfi Harfine Alınmıştır

YAZIK OLDU VALİLİK MAKAMINA

Ömür Dediğin

Süperrrr...

ÖPÜCÜK HESABI

Yeter ki Emret '

Kadındır Dikkat !

*SADRAZAM*

Babası Öldü

Can Yücel Efsaneleri

Soykırım yapmadık, vatan savunduk.. özür dilemiyoruz...

erkek beyni pahalı :)

ATATÜRKÜN YAVERİNDEN BİR ANI KESİNLİKLE OKUYUN!....

ÜMRANİYE bOMBALARI

Nasıl Ölmek İstersiniz?

İş görüşmesi

DİLE BENDEN NE DİLERSEN !..

TÜRK CEHENNEMİ

İŞTE ERGENEKON SAVCISI

İmam ve Tanrı ...

Edison Cennete Gider mi? Ve Cansız Hoca

Bizim Temel Hacca Gitmiş !..

İçimizdeki Tehlike