Neden Hayır? Celal Topkan- Adıyaman Eski Milletvekili

Gölge Adam

Neden Hayır? Celal Topkan- Adıyaman Eski Milletvekili

Başbakan Erdoğan, AKP’nin tek başına hazırladığı anayasa değişikliği, 12 eylül’de yapılacak referandumda kabul edilirse 12 Eylül rejimini sona ereceğini, ülkenin demokratikleşeceğini ve demokrasinin standardının yükseleceğini iddia ediyor.    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

v 

 

Peki demokrasinin gelişmesinin önündeki en büyük engel YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu), 12 Eylül Anayasası’nın ürünü değil mi?

Genel başkanların: Partilerini tek başlarına aldıkları kararlarla yönetmelerine, milletvekillerinin ve belediye başkanlarını tek başlarına belirlemelerine fırsat veren  siyasi partiler kanunu ve milletvekili seçimi kanunu, 12 Eylül rejiminin ürünü değil mi?

Milletvekillerine dokunulmazlık getiren kanun, 12 Eylül rejimini ürünü değil mi?

Yüzde 10 seçim barajı, 12 Eylül’ün ürünü değil mi?

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yerine inşa edilen Özel Yetkili Mahkemeler, 12 Eylül’ün rejiminin ürünü değil mi?

Adalet Bakanı’nın HSYK başkanı, Müsteşarın HSYK’nın üyesi olması, bakanın ve müsteşarın katılmadığı zaman HSYK’nın toplanamaması ve karar alamaması, 12 Eylül’ün ürünü değil mi?

% 34.3 oy oranıyla mecliste % 66 oranında temsil edilmek (2002 seçimleri), 12 Eylül’ün ürünü değil mi? (% 9.8 oy alan DYP’nin , % 9 oy alan MHP’nin, % 7 oy alan Genç Partiye mecliste temsil edilme hakkı tanımayarak, bu partilerin kazandıkları milletvekillerini çalmış olması)   

% 46.7 oy oranıyla mecliste % 62 oranıyla temsil edilmek (2007) seçimleri) 12 Eylül’ün ürünü değil mi?

v 

 

Ülkede gerçek anlamda demokrasinin gelişmesinin ve standardının yükselmesini sağlayacak olan:

Siyasetin işleyişini demokratikleştirmeden ve özgürleştirmeden, partilerin, genel başkanların tek başlarına aldıkları kararlarla yönetilmelerine, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının genel başkanların tek başlarına belirlemelerine son verilmeden,

Yüzde 10 seçim barajını aşağıya çekerek, tüm toplum kesimlerinin parlamentoda temsili sağlanmadan,  

Yüksek öğretim kurumlarını bilimsel, mali ve idari özerkliğe kavuşturulmadan,

Yargıç ve savcıların idari ve mali yönden Adalet Bakanlığı’na bağlı olmalarına son verilmeden,

Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nın işleyişinde bir değişikliği öngörmeyen, sadece üye sayısını artıran, bu değişiklik, YÖK ve RÜTK’de olduğu gibi bu kurumları da ele geçirme projesidir. Anayasa Mahkemesi ve HSYK’yı ele geçirme amacıyla yapılan anayasa değişikliği ve bu değişiklikle ülkeye demokrasi getiriyoruz, demokrasinin standardını yükseltiyoruz söylemi, büyük bir aldatmaca ve kandırmacadır. Aksi halde Başbakanın, hem demokrasiden söz edip, hem de referandumda evet demeyecek olanları tehdit etmesi, evet demeyecek olanların bertaraf olacaklarını (yok edileceklerini) söylemesi, başka türlü nasıl izah edilebilir.

Ya da eveti savunanlar, başbakanın bu anayasa değişikliği ile hem demokrasinin standartlarının yükletileceğinden söz etmesinin, hem de kendisi gibi düşünmeyen, evet demek istemeyen kişileri, muhalefeti ve sivil toplum kuruluşlarını, tehdit etmesini nasıl izah edecekler.   

Kaldı ki; Gerçek anlamda ülkede demokrasinin önünü açacak, demokrasinin standardını yükseltecek olan:

Siyasi partiler kanunu ve milletvekili seçimi kanununu değiştirmek,

Yüzde 10 seçim barajını indirmek,

Yüksek öğretim kurumlarını bilimsel, idari ve mali özerkliğe kavuşturmak, 

Yargıç ve savcıların idari ve mali yönden Adalet Bakanlığı’na bağlı olmalarına son verecek yasal düzenlemeleri yapmak için anayasa değişikliği gerekmiyor.

AKP, Meclis’te, bu değişiklikleri yapacak sayısal çoğunluğa, fazlasıyla sahiptir.

 

Peki, AKP, ülkeyi gerçek anlamda demokratikleştirecek ve ülkede demokrasinin standardını yükseltecek olan bu değişiklikleri neden yapmıyor?

Anayasa Mahkemesi ve hakimler ve Savcılar kurulunun mevcut işleyişinde bir değişiklik öngörmeden, sadece üye sayısında bir artış sağlayan, bu değişiklikle birlikte kendisine bağlı bir Anayasa mahkemesi ve HSYK kurulu oluşturmayı; 12 Eylül rejimine son vermek olarak takdim ediyor. Halkın da yapılanlara inanmasını istiyor.  

Çünkü ülkeye demokrasiyi getiriyoruz, demokrasinin standardını yükseltiyoruz, hukukun üstünlüğünü hâkim kılmak istiyoruz, bu amaçla 12 Eylül anayasasını değiştiriyoruz diyen AKP:

Ele geçirdiği 12 Eylül kurum ve kuruluşlarını benimsiyor. Bu kurumları gözü gibi kuruyor. En ufak bir söz ettirmiyor. Kısa sürede için AKP’lileştiriyor. Daha önce şiddetle karşı çıktıkları, iktidara geldiklerinde mutlaka değiştirme sözü verdikleri Yüksek Öğretim Kurumu, RÜTÜK, Dokundurtmadıklarını bu duruma örnek vermek mümkündür.

Ele GEÇİREMEDİĞİ 12 Eylül kurum ve kuruluşlarını “12 EYLÜL ÜRÜNLERİ” olarak adlandırıyor. Bu kurum ve kuruluşları ele geçirme kavgası başlatıyor. Başlattıkları kavganın adına da demokrasi ve özgürlüklerin önü açma diyorlar, halkı aldatıyorlar.

Demokrasiyi geliştirme ve demokrasinin standardını geliştirme adı altında yapılmak istenen değişikliklerle: 12 Anayasa’sına yama yaparak, 12 Eylül Anayasasını ayakta tutmaktır. 12 Eylül rejiminin yaşam süresini uzatmaktır. Yeni bir anayasa yapılması sürecini ertelemektir.

 

Bu aldatma ve kandırmayı iyi görmek,

Oynanan oyunu bozmak ve demokrasinin geleceği adına ülkenin önünü tıkamamak için,

Bu anayasa değişikliğine hayır demek gerekiyor.

 

Celal Topkan

20. Dönem CHP Adıyaman Eski Milletvekili

 

NEDEN HAYIR (2)

 

Ülkenin karşı karşıya olduğu tablo, demokrasinin geliştirilmesine, demokrasinin standardının yükseltilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamında, bu gün Anayasa Mahkemesi ve HSYK başta olmak üzere, kurum ve kuruluşların, işleyişlerinin, demokratik yapı ve işleyişe kavuşturulmalarına olan ihtiyaç, her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. 

 

Bu gerekçeden yola çıkan AKP, tek başına bir anayasa değişikliği yaptı. AKP’nin tek başına yaptığı anayasa değişikliği 12 Eylül’de yapılacak referandumla halkın oyuna sunulacak. 

  

Başbakan Erdoğan, bakanları, AKP üst yöneticileri ve evetçiler, 12 Eylül’de halkoyuna sunulacak olan anayasa değişikliği kabul edilirse: Ülkede demokrasinin standardının yükseleceğini, hak ve özgürlüklerin gelişeceğini, söylüyorlar. Eğer yapılan anayasa değişikliği ile söylendiği gibi ülkede demokrasinin standardı yükselecek, hak ve özgürlükler gelişecekse,  söylenenler doğruysa:

 

Başbakan Erdoğan’ın:

12 Eylül’de yapılacak olan referandumda hayır diyecek olanları ve evet ya da hayır konusunda görüş açıklamak istemeyen kişi, kurum ve kuruluşları tehdit etmesini,

Evet demeyecek olanların BERTARAF edileceklerini (ortadan kaldırılacaklarını) söylemesini,

Hem demokrasinin standardını geliştirmekten söz edip hem de bireylerin ve kurumların kendisine yüzde 100 biat etmesini istemesini, biat etmeyenlerin “bertaraf” edileceklerini söylemesini, 

 

CHP ve MHP’yi sürekli KAFATASÇI ve MİLLİYETÇİ olmakla suçlarken, AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in; “KEMAL KILIÇDAROĞLU ALEVİDİR. ANASI ERMENİ KÖKENLİDİR” biçiminde sapık bir açıklama yapması sonrasında, Kahramanmaraş ve Çorum mitinglerinde yaptığı konuşmada: “SOY ÖNEMLİDİR SOY SOY” demesini, IRKÇI ve KAFATASÇI bir tavır içine girmiş olmasını, bu anayasa değişikliği ile demokrasinin standardını yükseltiyoruz, hak ve özgürlükleri geliştiriyoruz iddiasını, demokrasinin temel evrensel ilkelerinin neresine koyacağız? 

 

Demokrasi benimsemiş ve çoğulcu demokratik parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde başbakanların kendisini açıktan desteklemeyen, kişileri ve sivil toplum kuruluşlarını bertaraf etmesi uygulamasının bir örneği var mı?  

 

Hayır oyu vermek isteyenlere ve oyunun ne olacağını açıklamak istemeyenlere yönelik Başbakan tarafından yapılan bu tehditlerle, anayasa değişikliğiyle, demokrasinin standardını yükselteceğiz, hak ve özgürlükleri geliştireceğiz iddiasıyla ne kadar uyumludur. Ne kadar inandırıcıdır.

 

Devlet Bakanı Egemen Bağış’ın:

Hayır diyenlere yönelik anti-demokratik ve faşizan bir söylemle “REFERANDUMDA HAYIR OYU VERENLERİN YA AKLINDA ZORU VAR YA DA VATAN SEVGİSİYLE SIKINTISI VAR” demiş olmasını, 

 

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın:

“REFERANDUMDA EVET ÇIKARSA İŞ ADAMLARI BENİ ARAMASIN” dediği anti-demokratik dayatmasını,

 

Başbakan Yardımcısı Hayatı Yazıcı’nın başkanlığında yapılan, hükümetle memur sendikaları arasında 2011 yılı memur zamlarının görüşüldüğü toplantıda; KESK Başkanı Sami Evren’in: “Toplu görüşme değil toplu sözleşme yapmamız lazım” önerisi üzerine, Kamu İşveren Kurumu Üyesi Adnan Sezgin’in: “Sizin öneriniz hukuken mümkündür (yürürlükteki yasalara göre uygundur). Bunu hükümete götürebiliriz. Ama siz önce referandumda evet demek zorundasınız.” cevabını ve anti-demokratik dayatmasını,

 

AKP’nin, bu anayasa değişikliği ile demokrasinin standardını yükseltiyoruz, hak ve özgürlükleri geliştiriyoruz iddiasını, demokrasinin temel evrensel ilkelerinin neresine koyacağız? 

v 

 

AB üyeliği görüşme sürecinde, hükümete:

Adalet Bakanı’nın HSYK başkanı olması, Adalet Bakanlığı Müsteşarının HSYK’nın tabi üyesi olması, bağımsız yargı ve tarafsız yargıç uygulamasının önünde engeldir.

Hakim ve savcıların idari ve mali yönden Adalet Bakanlığına bağlı olmaları, hakim ve savcıların uygulamalarını denetleyen teftiş kurulunun, adalet bakanlığına bağlı olması, bağımsız yargı ve tarafsız yargıç ilkesini önünde engeldir. Bu yapının değişmesi gerekir. Bu yapının devam ettiği sürece AB ile Türkiye’ye arasında adalet faslı açılamaz denilmiştir. 

 

Başbakan Erdoğan ve AKP yöneticilerinin sürekli atıfta bulundukları Venedik Komisyonu Raporunda da bağımsız yargı ve tarafsız hakim ilkesi benimsenmektedir. Adalet Bakanı’nın HSYK başkanı ve müsteşarın HSYK’nın tabii üyesi olması, hakim ve savcıları denetlenmesini sağlayacak olan teftiş kurulunun Adalet Bakanlığına bağlı olması kabul edilmemektedir. HSYK’nın ve teftiş kurulunun, bağımsız olması gerektiğinin, altı çizilmektedir. 

 

Ancak AKP’nin hazırladığı, anayasa değişikliğinde:

AB’nin istediği ve Venedik Komisyonu Raporunda öngörülen biçimde Adalet Bakanı’nın HSYK başkanı, Müsteşarının HSYK’nın tabi üyesi olmasına son verilmemiştir. 

Hakimler ve savcıların, idari ve mali yönden Adalet Bakanlığına bağlı olması uygulamasına son verilmemiştir.

Yapılan değişiklikle sadece, HSYK’nın üye sayısı artırılmaktadır.  HSYK’nın daha önceki işleyişi, aynen korunmuştur.

 

 

Bu anayasa değişikliğiyle, HSYK’yı, demokratik bir yapıya kavuşuyoruz iddia ve söylemi büyük bir aldatmacadır. Bu değişiklikle birlikte, yandaş üye sayısının artırılmakta, HSYK, Adalet Bakanlığı’na daha bağımlı hale getirilmektedir.

       

Eğer anayasa değişikliği kabul edilirse, HSYK eskiden olduğu gibi, Adalet Bakanı katılmadığı sürece toplanamayacaktır. Yine eskiden olduğu gibi bakanın istemediği bir karar, alınamayacaktır. Yandaş üye sayısı artmış olacağı için, yargı sistemi tamamen siyasallaşacak, iktidarın güdümüne girecektir. 

 

Anayasa Mahkemesi ve HSYK’yla ilgili maddeler hariç, 12 Eylül’de halk oylamasına sunulacak olan diğer maddeler için, anayasa değişikliği gerekmemektedir. Bu değişiklikler Mecliste yapılabilecek değişikliklerdir. AKP, istediği zaman Mecliste bu değişiklikleri yapabilecek sayısal çoğunluğa fazlasıyla sahiptir. Asıl amaç, Anayasa Mahkemesini ve HSYK’yi ele geçirmek olduğu için, diğer maddeleri, anayasa değişikliği paketi içine, halkı kandırmak için, süs olarak konulmuştur.

     

v 

 

Ayrıca bir taraftan yapılan anayasa değişikliği ile 12 Eylül rejimi ile hesaplaşıyoruz denilecek, diğer taraftan da; çok değil daha bir buçuk yıl önce, 12 Eylül darbesini yapanların başı Kenan Evren, Çankaya Köşkünde ağırlanacak.!

 

Bir taraftan yapılan anayasa değişikliği ile 12 Eylül rejimi ile hesaplaşıyoruz denilecek, diğer taraftan da; AKP Hükümetini devirmek için verildiğini iddia edilen, 27 Nisan (2007) E-Muhtırasını veren Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’a, bakanlar kurulu kararı ile devlet üstün hizmet madalyası verilecek. Altına 1.2 milyon TL’lik zırhlı araç tahsis edecek.!

 

Bir tarafta bunları yapacaksınız diğer taraftan da Anayasa Mahkemesini ve HSYK’yı ele geçirme amacıyla yaptığınız anayasa değişikliğini, 12 Eylül rejimi ile hesaplaşıyoruz diyeceksiniz.

 

Başbakan Erdoğan ve AKP yetkililerinin bu güne kadar söylediklerinde ve yaptıklarından yola çıkarak: Bu anayasa değişiklikleri ile ülkede demokrasiyi geliştiriyoruz. Demokrasinin standardını yükseltiyoruz,  12 Eylül rejimi ile hesaplaşıyoruz,  söylemlerini, samimiyet ve inandırıcılık adına nereye koyacağız.!    

 

Başbakan Erdoğan ve AKP’lilerin, bu güne kadar söylediklerinden ve yaptıklarından yola çıkarak: Anayasa Mahkemesini, Hakinler ve Savcılar Yüksek Kurulunu ele geçirmiş olan bir Recep Tayip Erdoğan’ın, kendisini ülkede tek karar verici (padişah) kişi olarak ilan etmeyeceğinin, bir garantisi var mı?  

v 

 

Hatırlanacağı gibi Erdoğan, daha önce YÖK, RÜTÜK ve Milletvekili dokunulmazlıklarına şiddetle karşı çıkmıştı. İktidar geldiğinde YOK’ü ve RÜTÜK’ü mutlaka değiştireceğini, dokunulmazlıkları kaldıracağı sözünü vermişti. İktidar olduktan sonra süreç içinde bu kurumları ele geçirince sahiplendi, değiştirmekten vazgeçti. Halka verdiği sözleri unuttu. 

 

Şimdi de Anayasa Mahkemesi ve HSYK’yı ele geçirmek isteniyor.  

Gerçek amacı Anayasa Mahkemesi ve HSYK’yı ele geçirmek olan Başbakan Erdoğan: “Bu anayasa değişikliği ile demokrasinin standardını yükselteceğiz, hak ve özgürlükleri genişleteceğiz derken, gerçek niyet ve amacını gizlemektedir.

 

Bu bağlamda AKP’nin, anayasa değişikliği ile yapmak istediklerini iyi görmek, oynanmak istenen oyunu bozmak, ülkenin önünün tıkamasına izin vermemek, referandumda hayır demek gerekir.

 

Celal Topkan

20. Dönem CHP Adıyaman Milletvekili

24.08.2010 (Gölge Adam)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

FİDAN VE İSTİFA... KAPTAN Yazdı

YAŞASIN CUMHURİYET/ ARZU KÖK yazdı

Dinle Kalkınmış, Devrimle Geri Kalmış Ülke Gösteremezsiniz!

Sürdürülebilir Mali Politikalarla Sürdürülemeyen Emeklilik Mahinur Şahbaz

SONRA YAPILACAK TEK ŞEY VAR

Babam/...Arzu Kök

Tahir Canan'dan Yediği yemeğin parası isteniyor...

23 Nisan / ARZU KÖK

ÇÖLDE OLUŞTURULAN VAHALAR / ARZU KÖK

TARİHE DÜŞEN KARA BİR LEKE...PROF.DR.LEVENT SEÇER

SAVAŞA VE SAVAŞLARA HAYIR/ Şenol Eker

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.../ Arzu Kök

TGB ve Sorumluluk...

TGB'liler Sizler Hainsiniz...

Fıkra Selah Hoca'dan Yorum Benden...

Bizim Varak Size Küçük Gelmiş Olabilir Mi?

Gaziantepspor ve İbrahim Kızıl ve de Ata Aksu..

Prensip Sahibi Yaşar Ağyüz !

98 Trilyonluk ihale...

Sizin hiçbir suçunuz yok küçük hanımlar/SUHAM ELMAS- BAHREYN

24 OCAK EKONOMİK KARARLARI -2 / Erkan Türüdü

24 OCAK EKONOMİK KARARLARI-1 / Erkan Türüdü

24 OCAK KARARLARI /Hasan Mahmut Devrez

İSHAK KONYA'YA..

Cehaletin Sesi Aklı Susturuyor.../ Arzu KÖK

Son pişmanlık!

İşte Yılın Fıkrası..

BU UNUTULUR MU ? (Ama malesef unuttuk...)

ERKEK EGEMEN POLİTİKALAR VE TECAVÜZ.../ Arzu KÖK

YAŞASIN CUMHURİYET / Arzu KÖK

ÇARESİZLİĞİN RESMİ YAPILABİLİR Mİ?.../ ARZU KÖK

Issız ada Lütfen okuyun.!!!!!!!!!!!!!!!‏

Kim kaleme aldıysa eline yüreğine sağlık...‏

EKİM AYINDA İDAM EDİLEN YOLDAŞLARIMIZA,

ŞİVEYDİZ/.. Ahmet AYAZ Yazdı..

BATAN GEMİ VE BİREYLER /Arzu Kök

12 EYLÜL DARBE SÜRECİNİ KISACA HATIRLASAK…/Fatih Aydın

bugün oniki eylül...‏/selah özakın

YOK EDİLMİŞ ZENGİNLİKLERİMİZ…/Fatih Aydın

"İKONCAN" lar'dan KUAFÖR' lük Stil'leri / Ali YATKIN

M. Ali DIYARBAKIRLIOGLU..Ressam... Arkadaşlarım

Kayserilinin Biri/ Ali Kıroğlu

ÇOK ÖNEMLİ OKUYUN-OKUYUN-BİR DAHA OKUYUN.......

KANDİL TOPRAKLAMA MI?

SOMALİ ÇIKARTMASI, PARDON SHOW’U../Fatih Aydın

MİHRİ Belli

FUTBOL ASLA SADECE FUTBOL DEĞİLDİR! /Levent Turhan

MEMLEKET’DEKİ OYUN HAVALARI -AŞIRI SICAKLARDA DOST MECLİSLERİ/ ALİ YAT

SOPALI TÜRKLER KİMİN KAHRAMANI ?

DÜNYEVİLEŞ ME

Fatih Aydın / DEMOKRATİKLEŞİYOR MUYUZ?

Acil Haber

Bu Yazı Canınızı Sıkabilir

GAZİANTEP TÜRKİYENİN 6 NCI BÜYÜK ŞEHRİ DENİLİYOR,/‏Mustafa Kurtbey

Mısır Devrimi Devam Ediyor / Ergin Yıldızoğlu

Antep Erkekleri Ne İstiyor Biliyor musunuz?

BATAKLIĞIN ADI SPOR OLURSA…/ Fatih Aydın

ESNAF lardan - ARŞİV ler / Ali YATKIN

yüzde ellinin sırrı?

Siyasi mizah gazetesi: Marko Paşa - Diyar Saraçoğlu

CAN ATAKLININ YAZISI.. DORT GÜN İÇİNDE SADECE 11 KİŞİYE YOLLAYIN‏

BİLGİSAYAR TERİMLERİNİN OSMANLICA MEALLERİ...‏

İcradan yazı gelirse ne yapılmalı‏

Balıklar ve İnsanlar

BİZ MASUMUZ

Bugün Yazı Yok

SEÇİM-LER VE SONRA-LAR / Ali Yatkın

Aday Ama Hücrede/ Orhan Bursalı. Cumhuriyet Gazetesi

Hoca Kendini Helak Edecek

ELDEN ÖDEME!

Halit Çelenk’e

Yılın Fıkrası

Hangi Hastayı Ameliyat Etmek Daha Kolay ?

“TORBA” landık “ÇUVALLADIK”/Ali YATKIN

Harika Bir Yazı

ÇOCUKLUĞUMUZDA...

EKONOMİK BÜYÜME KANDIRMACASI

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ / ALİ Yatkın

68 Kuşağının Anlatılmayan Öyküsü‏

Yetenekli Çocuk !

"DİPLOMA KUAFÖRLER'İ" / Ali Yatkın

AKARYAKITTA NASIL KAZIKLANIYORUZ?/ Mustafa Kızıklı

İLK BATILILAŞMA KAHRAMANIMIZ: II. MAHMUT/ Hasan TÜLÜCEOĞLU

"Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın!"

14 Ocak Cephesi kuruluş bildirgesi - Tunus

"PARA PARA PARA"/ Ali YATKIN

İDEAL ERKEK NASIL BİRİ

"YENİ YIL" ve "TAKVİM YAPRAKLARI" / Ali YATKIN

MİLLETİN VE DEVLETİN BEKAASI İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ /Mustafa KIZIKLI

EŞEĞİNE GÜCÜ YETMEYEN SEMERİNİ DÖVERMİŞ/Mustafa KIZIKLI

Başbakan Bunları Söylemedim Diyebiliyor Mu?/Burhan ÖZBEY

ÇOK DİLLİ SENFONİ /Hasan TÜLÜCEOĞLU

Yolsuzluk iddiaları ve “suskunluk!” /BURHAN ÖZBEY

İki dil mi? İkincisi Laz’ca, Çerkez’ce, Gürcü’ce yoksa Boşnak&amp;

Kılıçdaroğlu ve Batum bunu bize nasıl açıklayacaklar?/BURHAN ÖZBEY

YUMURTAYI HANGİ UCUNDAN ATMALI? /Hasan TÜLÜCEOĞLU

Sosyal patlamanın ayak sesleri /BURHAN ÖZBEY

" O tokat"/ Burhan Özbey

“Utanç yılları”nın acı tablosu /BURHAN ÖZBEY

Beyaz Ayı

Sömürgen ülke yönetimlerinde "dini hassasiyet avcıları!"/ Burhan Özbey

Esaret cesaretsizlikle gelir.../BURHAN ÖZBEY

"3M rüşveti"nin soruşturması ne oldu? Takipçiyiz.../ Burhan Özbey

Papazın Papaganı!..

Tam Aziz Nesinlik....Fıkra gibi ya....!

POLAT’IN SECDESİ /Hasan TÜLÜCEOĞLU

"décapiter" ne demek?‏

TÜRBANA SERBESTLİK GELİR Mİ? /Hasan TÜLÜCEOĞLU

EĞİTİMDE DEĞİŞMEYEN-Hasan TÜLÜCEOĞLU

Kuaförler- Nişantaşlılar- Ali Yatkın

EZANIN TÜRKÇE OKUNMASININ ÖYKÜSÜ

Sezen Aksu'ya Açık Mektup

82 ANAYASASININ KALICILIĞI-Hasan TÜLÜCEOĞLU

HALA EVET DEMEK İSTEYENLER İYİ OKUYUP DÜŞÜNSÜNLER

SULTAN ABDULAZİZ’İN MENDERES BENZERLİĞİ- Hasan Tülüceoğlu

CENNETLİK

Biraz da Gülelim

KUŞATILAN ÇEVREMİZ

Yandaşlar nasıl ve niçin vergi kaçırır ?

LAYIGLIG NEDİR?

AZİZ NESİN’İN DEDİĞİ DOĞRU DEĞİLSE! Hasan TÜLÜCEOĞLU

ANAYASA PAKETİ KÖŞESİZ VE DÜZ…

MUCİZE BESİNLER

Araplarda Kadını Adı!..

ASIL FAKTÖR KÜRT HALKI Hasan TÜLÜCEOĞLU

Bu Fıkrayı Yalnızca Türkler Anlar!

GEMİ’DEN EKSEN’E, İŞMAM ANAYASA MAHKEMESİNDE-Hasan TÜLÜCEOĞLU

MAĞDUR PERİNÇEK’İN HAKKINA SAHİP ÇIKMAM, MAĞRUR ERDOĞAN’I ELEŞTİRMEM

SINIF İLE ETNİSİTE: GERÇEKTEN BAĞDAŞMAZ MI?

Kanserin Ölümü( Mutlaka Okuyun)

Öyleyse Çankaya Kimin Taşeronu?

Milli Piyango !...

İnsan Olmak

İnternete Düşenler !...

O GEMİDE ASLINDA KİMLER VARDI?

AYNI TEZGAH-- AYNI EKİP--YENİ AK-TİVİSTLER:

Maillere Bakmak !

Hapı yuttun oğlum....

YENİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEDİKLERİ BU

*HAZIRCEVAP...*

Ölmeyen Deniz'den

Ali Yatkın'dan Mektup Var

Fıkra..Superrr

KADIN KAMYON ŞÖFÖRÜ OLURSA

Siz Potomyayı bilir misiniz?

Ali Yatkın'dan Mektup Var...

Hesap Ortada

''YAKIŞIR OĞLUMUZA''

Öbür Dünyada Maliye Var mı?

Zamane Tıp Fakültesi

Ali Yatkın'dan Mektup Var

*HAZIRCEVAP...*

Ali Yatkın'dan Mektup Var...

Unutmayın ..Bu yalnızca bir Fıkra

TEMEL FBI MÜLAKATINDA !

Mümkünse Okuyun

NEOLİBERAL BELEDİYECİLİK SOYGUNCULUKTUR…

DEVLET BALONLARIMI GERİ VER

Temel ile Fadime

Ali Yatkın'dan Mektup Var

Kızılderililer !

ÖĞRETMEK, SEVMEKLE BAŞLAR

RAHMET OKUMAK......

SOL ne Demek SAĞ ne Demek ?

ZEKİ KADINLARA SAYGILARIMLA……..

Banu Avar'dan Çağrı...

Ağzına sağlık Gülse Birsel...

Eğer Birgün Müdür Olursanız !

Biraz da Gülelim

Hayatın bize 45 dersi‏

Pakize Suda'ya Teşekkürler

MUTHiS BiR ZAHiDE UCAR YAZISI HEMEN OKUYUNUZ

Tüm erkeklere sevgilerimle...‏

TAYYİP ERDOĞAN’A GÜVENDİM ,O BENİM HIYARLIĞIM

TECAVÜZ

BUGÜN YAZI YOK

Önemlidir

AMERİKAN SÜT TOZU

Ali Yatkın'dan Mektup Var

Hayat kurtaran teknikler

Savaş Süzal Amerika'dan Bildiriyor

Bu yazıyı yazan "yürekli" gazeteci hanımı kutluyorum..‏

antepli pambık prenses ve yeddi gudduklar süper ya çok güldüm‏

Kürt sorunu...‏

Haceli’ye acil mektup

Tayyip'in Saati !

TANRI NE MÜHENDİSİ ?

Kalıplaşmış kafalara bunu anlatmak kolay değil.

*Dünya Rakı Günü **

İşte Biz Böyle Yaparız !

Evlilik Nedir ?

Arkadaş Önemli

ALİ YATKIN DOMUZ GRİBİ HAKKINDA YAZI‏

Güler Zere'yi öldürüyorlar

Erzurumlular liyahh..‏

1 KASIM 2009 GÜNÜ SABİT TELEFONLARI SUSTURUYORUZ.

Avusturalya ya mı gitsek ne!!!!!!!!!!

Yeni Evli Çift !

Benim HAKKIMI kim yiyorsa Haram Zıkkım olsun...

ÖNEMLİ BİLGİ... LÜTFEN OKUYUNUZ

Ve kavga böyle başladı...

Biyoloji Sınavı !

İŞBİRLİKÇİLER

Markete gittiniz.

Mafya, Küresel kapitalizm ve Devlet

Günaydınnnn‏....

ONLAR YASAKLIYOR... BİZ YÜRÜYECEĞİZ...

Ne güzel cahildik(!).

Antepli ve Sigara Yasağı !...

Bildirmece

İki Resim Arasındaki Farka Yanıt !

LÜTFEN OKUYUNUZ ..... ( Çok önemli )

MİLLETVEKILLERIMIZ KPSS'YE GIRSIN

YOK BÖYLE BİR TEMEL FIKRASI ::))))‏

KEZBAN SENDEN SONRA NE OROSPULAR TÜREDİ'Kİ!!!

KÜRESEL VAMPİR

**Bir sürpriz, ister inan ister inanma***

Ata Sözlerindeki Tezatlar

Liberalizm, Kapitalizm ve Sol

BU RAKAMLARA DİKKAT!!!!

AÇILIMIN ARKASINDA NE VAR?

Kocanın Has'ı Sarhoşken Belli Olur..

S a d a k a t..... ( ! ) :-))))

ÖNEMLİ........

“Musa’lı Faizli Forex, İsa’lı Sezar Forex’i ve İslami Fa

Vahbi Koç'tan Anlamlı Bir Nasihat

En Derin Çingeneyim…

İki resim iki seçenek ( Doğu Perinçek )

Sigara Yasağı Faşizmdir

İşkencecilerin yargılandığı bir ülke istiyoruz!

Dincileşme, reklam, ticaret... hepsi bir arada

Gericilik Ergenekon'la sıvanır mı?

OHH BEEE....NE MUTLU BİZEEE

İBRET ALINACAK BİR HİKAYE, ZOR BİR SINAV

FALCI

HİTİT DUASI

Su Nasıl İçilmeli?

ERTUĞRUL ÖZKÖK'E YANIT : "BORÇLUSUN!"

Yeni 68'li

Başbakan'a Hindistan'da Ne Verdiler?

VEEE, SAKIN ÇIĞLIK ATMAYIN !

ZEYTİNİN TERİ

İşçinin Parasıyla Sömürü Nasıl Artırılır?

BELKİ OKUDUNUZ AMA BİR DAHA OKUYUNUZ..

Yav Bırak Mustafa Abi Yaa!?

Türkiye'de İnternet siteleri paralı olur mu?

Aşk Antepfıstığı mıdır?

Pezevengin asıl anlamı !

İhanet Fuarı: Gaziantep’ten Antep’e giden yol...

Fıkralar !

KENTİN SESİ - Gaziantep Yazıları

Atatürk Döneminde Torpil Nasıl Yapılır ?

Dikkatli Okumanızı Öneriyorum

Kentin Sesi- Gaziantep Yazıları

ANTEPLİ Bir Kebapçının Reklam Broşüründen Harfi Harfine Alınmıştır

YAZIK OLDU VALİLİK MAKAMINA

Ömür Dediğin

Süperrrr...

ÖPÜCÜK HESABI

Yeter ki Emret '

Kadındır Dikkat !

*SADRAZAM*

Babası Öldü

Can Yücel Efsaneleri

Soykırım yapmadık, vatan savunduk.. özür dilemiyoruz...

erkek beyni pahalı :)

ATATÜRKÜN YAVERİNDEN BİR ANI KESİNLİKLE OKUYUN!....

ÜMRANİYE bOMBALARI

Nasıl Ölmek İstersiniz?

İş görüşmesi

DİLE BENDEN NE DİLERSEN !..

TÜRK CEHENNEMİ

İŞTE ERGENEKON SAVCISI

İmam ve Tanrı ...

Edison Cennete Gider mi? Ve Cansız Hoca

Bizim Temel Hacca Gitmiş !..

İçimizdeki Tehlike