İki resim iki seçenek ( Doğu Perinçek )

Gölge Adam

İki resim iki seçenek ( Doğu Perinçek )

TATVAN KAYMAKAMI’NIN RESMİ

Birinci resim, Tatvan Kaymakamı’nın resmidir. Çaresiz, acz içinde oturuyor. Sağında ve solunda DTP milletvekilleri, Tatvan Belediyesi yöneticileri ve kentin eşrafı ayakta, PKK için saygı duruşundalar.

Bütün gazetelerde yayımlanan bu fotoğraf, sözde devletin Güneydoğu’daki halini yansıtıyor. Otoritesi yerle bir olmuş. Bırakalım dağı, kentin merkezinde, bir resmi törende bile sözü geçmiyor. Orada bölücü örgütün borusu ötüyor.

Bu tür fotoğraflar o kadar yaygın ki. Örneğin Güneydoğumuzun 57 belediye başkanı, Diyarbakır’da “Kürdistan’da irade Abdullah Öcalan’dır” yazılı bir pankartın önünde poz veriyor.

Kandil Dağı görüntülerine, artık Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik alanında sık sık rastlanıyor.

 

BİSMİL VE AKÇAKALE KÖYLÜLERİNİN RESİMLERİ

İkinci resimde, Bismil’in Arslanoğlu köylüleri var. Farketmez Akçakale’nin Öncül köylüleri de olabilir. Bu görüntüler de Güneydoğu bölgemizden. Yoksul Kürt ve Arap köylüleri, ellerinde Cumhuriyetimizin bayrakları ve Atatürk posterleriyle toprak ve özgürlük mücadelesi veriyorlar.

Diyarbakır Bismil’in Arslanoğlu köyü, adını kendi kararıyla Cumhuriyet köyü olarak değiştirmiş. Şanlıurfa’nın Akçakale Öncül köylüsü de, yine kendi kararıyla Ulusal Köy adını almış.

İkinci resimde otorite özgür köylünün! Cumhuriyet’e bağlılık, milletin birliği ve vatanın bütünlüğü çiğnetilmeyen değerler! Özgürlük mücadelesi veren yoksulun elinde Cumhuriyet bayrağı yükseliyor.

 

DAĞILMA VE BİRLEŞME SEÇENEKLERİ

Bu iki fotoğraf, Türkiye’nin önündeki seçenekleri yansıtıyor.

Tatvan Kaymakamı’nın fotoğrafında, Küçük Amerika sürecinin sonunda yıkılan milli devlet, bölünen millet ve dağılan Cumhuriyet değerleri görülüyor.

Ancak Güneydoğu manzarası bundan ibaret değil.

Gözümüzü Bismil Cumhuriyet köylülerine ve Akçakale Ulusal köylülerine çeviriyoruz, yüreğimize bir rüzgâr doluyor.

İşte “kimsesizlerin kimsesi” olan Cumhuriyet’in gerçek sahibi olan kimsesizler!

Yıllardır sesleniyorlar, duyuyor musunuz:

“Yıkılsın ağalık, yaşasın Cumhuriyet!”

“Köylüye toprak, millete birlik, vatana bütünlük”

İşte “Kürt Açılımı” dediğin böyle olur!

İşte “Çözüm” diye buna denir!

Özgür Cumhuriyet yurttaşı olmak için ayağa kalkan yoksul köylülerimiz, yarım kalan Atatürk Devrimi’ni tamamlayacak halk gücünün öncüleri olarak Türkiye’nin umudunu temsil ediyorlar.

 

AKP + PKK İTTİFAKI SEÇENEĞİ

Tatvan’daki fotoğraf, AKP + PKK ittifakının yarattığı tablodur. ABD hegemonyası altında devletçiklere bölünmüş bir coğrafyanın habercisidir o görüntü!

AKP’nin “Kürt Açılımı” dediği, işte o fotoğrafın hukuka geçirilmesidir. ABD’nin 1991 yılında Irak’ı bölmesinden sonra adım adım gerçekleştirilen fiilî durum, yeni anayasayla ve diğer kamu yönetimi yasalarıyla hukuki durum olacaktır. Özetle milli devleti bitirme iddiasının son noktası konacak!

Türkiye Cumhuriyeti, mafyalaşan parababalarının, tarikatların ve Gladyo’nun diktası altında devlet olarak kalamazdı ve işte devletin dağıldığını görüyoruz.

ABD, bu yıkımı 2002 yılından beri AKP + PKK ittifakını kullanarak gerçekleştirdi. Öncesine girmiyoruz. 

O Tatvan fotoğrafları, artık Türkiyemizin muhafaza edilecek bir Devrimci Cumhuriyeti’nin bulunmadığını beyinlerimize çakmaktadır.

Türkiye devleti ve toplumu, ya Atatürk Devrimi temelinde yeniden kurulacaktır veya esir olacak ve Ortaçağ kuyularına yuvarlanacaktır.

 

BİSMİL VE AKÇAKALE’DE DEVRİMCİ CUMHURİYET SEÇENEĞİ

Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden kuracak olan, örgütlü halktır. En başta Türkiye’nin işçileri, emekçileri, yoksulları, esnafı, zanaatkârı ve onlarla birlikte elbette milli sanayici ve tüccarı. Bunlara “sınıf” denir. Hepsi milli sınıflardır!

Düşman, işte bu halkı etnik ayrılıkçılıkla, cemaatçilikle bölmektedir.

Bismil’in Kürdü ve Akçakale’nin Arabı, ellerinde ayyıldızlı al bayraklarla bölünmenin karşısına dikiliyorlar. Üzerlerine ne hazindir ki jandarma gönderiliyor. Ağaların adamları, kahraman köylülerimizi katlediyorlar. AKP’nin kaymakamları ve jandarma katili yakalamıyor; koruyor; köyü yakanları seyrediyor.

Tam da Atatürk’ün Büyük Nutuk’ta ve Bursa Nutku’nda anlattığı “ahval ve şerait!”

Ancak bizim Atatürk Cumhuriyetimiz de, İngiliz’in bölücü kışkırtmalarına, Padişahın zaptiyesine karşı savaşarak kurulmadı mı?

 

BÖLÜCÜNÜN ADAMI VAR DA CUMHURİYET’İN KÜRDÜ YOK MU?

Var!

İşte Bismil ve Akçakale fotoğrafı, bu “var” cevabını resmediyor!

Cumhuriyetin Kürdünü Şırnak’ta, Van’da, Çat’ta, Tunceli’de, Mardin’de, Batman’da, bütün Güneydoğu’da bulabilirsiniz!

Onlar, sizi çağırmaktadırlar onyıllardan beri!

İşçi Partisi, hep onların bir parçası olduğu için vurulmuştur, kırılmıştır, duvarların içine atılmıştır.

İşçi Partisi de var!

Bismil ve Akçakale fotoğrafları, bu ikinci “var”ın resimleridir aynı zamanda.

O Cumhuriyet mitinglerine koşan milyonlar öğrenmelidir:

Bu savaşı kazanmak için, Kürdümüzü emperyalistlere ve bölücülüğe kaptırmayacağız; Kürdümüzü kazanacağız!

Bu, Cumhuriyet’in farzıdır!

Denklemleri, tarihi koşullar belirlemiştir:

Türk eksi Kürt = Yıkım.

Türk artı Kürt = Devrimci Cumhuriyet.

Peki Cumhuriyetçilerimiz bilmiyor mu bu denklemi?

İşçi Partisi dışında bilmiyor, gerçek budur!

Tandoğan, Çağlayan, Gündoğdu, Manisa, Çanakkale, Samsun mitinglerinden sonra o “Cumhuriyetçilerimiz”, Diyarbakır mitinginde İşçi Partisi’ni niçin yalnız bıraktılar?

Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt, Diyarbakır mitingimizin bir gece öncesinde, o büyük birleşmeyi hedef alan bildiriyi niçin yayımladı?

Şırnak’tan, Siirt’ten kalkacak otobüslerin önü yukardan emirle niçin kesildi?

Diyarbakır’da Türk bayrağını yükselten kitle büyümesin diye mi?

Ama yine o özgürlük isteyen Kürt köylümüz doldurdu İstasyon Meydanı’nı.

Açık konuşalım!

Kimi Cumhuriyetçilerimize göre, “Diyarbakır başka bir coğrafyadır; oranın toplumsal yapısı başkadır.”

Bize aynen böyle söyleyenler oldu.

Nasıl PKK’nın dilinde Türklerden “onlar” diye ediyorlarsa, Tatlı Su Cumhuriyetçileri de Kürtlere “onlar” demiyorlar mı?

“Onlar bizim kardeşimizdir” denirken bile, Kürt başkasıdır!

Bunu kabul etmiyoruz!

İşçi Partisi’nin “Yurtta Barış Ortadoğu’da Barış” Programı diyor ki:

“Türk de biziz, Kürt de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz.”

Kürdümüz, “onlar” değildir; “biz”dir!

Bu formülleri, bilinçlerimize çivilemeliyiz!

 

BUGÜN DAĞA NASIL ÇIKILIR

Güneydoğu’da AKP ve PKK, birbirinin seçeneği değildir. İkisi birliktedir. İkisinin ipleri de Obama’nın ellerindedir.

AKP + PKK ittifakının seçeneği, Devrimci Cumhuriyet’tir; daha somut konuşalım; Bismil ve Akçakale örneğinde filizlenen özgürlük mücadelesidir.

CHP ve MHP, AKP + PKK ittifakının Kürt Açılımı’na karşı çıkıyor, iyi! Ancak tutuculuk bayrağı altında!

Tutuculuk, bölünmenin çaresi değildir. MHP, Türkiye bölündükten sonra mı “dağa çıkacak”tır? Dağa çıkacak adam, bugün devrimci bir tavır alır.

İşçi Partisi, ABD güdümlü AKP+ PKK ittifakının karşısına Cumhuriyet devrimciliğiyle çıkıyor.

Cumhuriyet devrimciliği, tutuculuk değildir; bugün devrimci olmaktır!

Bu çizgi, Türkiye’yi yeniden birleştirir; milleti birleştirir; milli devleti ve özgür toplumu yeniden kurar.

Dağa çıkmaya gerek yok, bugün Bismil’in, Akçakale’nin köylüsüne sahip çıkalım. Onları AKP iktidarına ve ağalara ezdirtmeyelim, Kürdümüze uygulanan her haksızlığın, her eşitsizliğin karşısına dikilelim, Kürdümüzü ABD’ye, AB’ye kaptırmayalım! İşte günün dağa çıkma programı budur!

CHP’yi, MHP’yi, bütün Cumhuriyet güçlerini bu programa çağırıyoruz. Kürdümüze uzaktan el sallamayı bırakalım, onu eylemli olarak bağrımıza basalım!

 

TÜRKİYE’Yİ ARTIK ANCAK DEVRİM BİRLEŞTİRİR

Herkes çok yakında anlayacaktır:

Türkiye, Atatürk Devrimi’ni sürdüremediği için bölünüyor!

Bu tehlikeyi 1930’ların Kemalist Devrimcileri görmüşlerdi. “Cumhuriyet Ortaçağ ilişkilerine kılıcını indiremezse, orada ayakta kalamaz” saptamasında bulunmuşlardı.

Türkiye, önümüzdeki süreçte devrim yapamazsa, bölünür!

Veya!

Türkiye, bölünürken devrim yapar ve yeniden birleşir.

Türk ve Kürdü devrim birleştirmişti; yine ancak devrim birleştirir. Bağımsızlık devrimi! Ortaçağ’dan kurtulma devrimi!

Halkımız da, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de devrimle birleştiğimizi ve şimdi yine devrimle birleşebileceğimizi öğrenecektir; anlayacaktır.

Umarız çok şey yitirmeden!

Bize gelince, görev başındayız ve görevimizi yaparız!

(Doğu Perinçek )

14.08.2009 (Gölge Adam)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

FİDAN VE İSTİFA... KAPTAN Yazdı

YAŞASIN CUMHURİYET/ ARZU KÖK yazdı

Dinle Kalkınmış, Devrimle Geri Kalmış Ülke Gösteremezsiniz!

Sürdürülebilir Mali Politikalarla Sürdürülemeyen Emeklilik Mahinur Şahbaz

SONRA YAPILACAK TEK ŞEY VAR

Babam/...Arzu Kök

Tahir Canan'dan Yediği yemeğin parası isteniyor...

23 Nisan / ARZU KÖK

ÇÖLDE OLUŞTURULAN VAHALAR / ARZU KÖK

TARİHE DÜŞEN KARA BİR LEKE...PROF.DR.LEVENT SEÇER

SAVAŞA VE SAVAŞLARA HAYIR/ Şenol Eker

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.../ Arzu Kök

TGB ve Sorumluluk...

TGB'liler Sizler Hainsiniz...

Fıkra Selah Hoca'dan Yorum Benden...

Bizim Varak Size Küçük Gelmiş Olabilir Mi?

Gaziantepspor ve İbrahim Kızıl ve de Ata Aksu..

Prensip Sahibi Yaşar Ağyüz !

98 Trilyonluk ihale...

Sizin hiçbir suçunuz yok küçük hanımlar/SUHAM ELMAS- BAHREYN

24 OCAK EKONOMİK KARARLARI -2 / Erkan Türüdü

24 OCAK EKONOMİK KARARLARI-1 / Erkan Türüdü

24 OCAK KARARLARI /Hasan Mahmut Devrez

İSHAK KONYA'YA..

Cehaletin Sesi Aklı Susturuyor.../ Arzu KÖK

Son pişmanlık!

İşte Yılın Fıkrası..

BU UNUTULUR MU ? (Ama malesef unuttuk...)

ERKEK EGEMEN POLİTİKALAR VE TECAVÜZ.../ Arzu KÖK

YAŞASIN CUMHURİYET / Arzu KÖK

ÇARESİZLİĞİN RESMİ YAPILABİLİR Mİ?.../ ARZU KÖK

Issız ada Lütfen okuyun.!!!!!!!!!!!!!!!‏

Kim kaleme aldıysa eline yüreğine sağlık...‏

EKİM AYINDA İDAM EDİLEN YOLDAŞLARIMIZA,

ŞİVEYDİZ/.. Ahmet AYAZ Yazdı..

BATAN GEMİ VE BİREYLER /Arzu Kök

12 EYLÜL DARBE SÜRECİNİ KISACA HATIRLASAK…/Fatih Aydın

bugün oniki eylül...‏/selah özakın

YOK EDİLMİŞ ZENGİNLİKLERİMİZ…/Fatih Aydın

"İKONCAN" lar'dan KUAFÖR' lük Stil'leri / Ali YATKIN

M. Ali DIYARBAKIRLIOGLU..Ressam... Arkadaşlarım

Kayserilinin Biri/ Ali Kıroğlu

ÇOK ÖNEMLİ OKUYUN-OKUYUN-BİR DAHA OKUYUN.......

KANDİL TOPRAKLAMA MI?

SOMALİ ÇIKARTMASI, PARDON SHOW’U../Fatih Aydın

MİHRİ Belli

FUTBOL ASLA SADECE FUTBOL DEĞİLDİR! /Levent Turhan

MEMLEKET’DEKİ OYUN HAVALARI -AŞIRI SICAKLARDA DOST MECLİSLERİ/ ALİ YAT

SOPALI TÜRKLER KİMİN KAHRAMANI ?

DÜNYEVİLEŞ ME

Fatih Aydın / DEMOKRATİKLEŞİYOR MUYUZ?

Acil Haber

Bu Yazı Canınızı Sıkabilir

GAZİANTEP TÜRKİYENİN 6 NCI BÜYÜK ŞEHRİ DENİLİYOR,/‏Mustafa Kurtbey

Mısır Devrimi Devam Ediyor / Ergin Yıldızoğlu

Antep Erkekleri Ne İstiyor Biliyor musunuz?

BATAKLIĞIN ADI SPOR OLURSA…/ Fatih Aydın

ESNAF lardan - ARŞİV ler / Ali YATKIN

yüzde ellinin sırrı?

Siyasi mizah gazetesi: Marko Paşa - Diyar Saraçoğlu

CAN ATAKLININ YAZISI.. DORT GÜN İÇİNDE SADECE 11 KİŞİYE YOLLAYIN‏

BİLGİSAYAR TERİMLERİNİN OSMANLICA MEALLERİ...‏

İcradan yazı gelirse ne yapılmalı‏

Balıklar ve İnsanlar

BİZ MASUMUZ

Bugün Yazı Yok

SEÇİM-LER VE SONRA-LAR / Ali Yatkın

Aday Ama Hücrede/ Orhan Bursalı. Cumhuriyet Gazetesi

Hoca Kendini Helak Edecek

ELDEN ÖDEME!

Halit Çelenk’e

Yılın Fıkrası

Hangi Hastayı Ameliyat Etmek Daha Kolay ?

“TORBA” landık “ÇUVALLADIK”/Ali YATKIN

Harika Bir Yazı

ÇOCUKLUĞUMUZDA...

EKONOMİK BÜYÜME KANDIRMACASI

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ / ALİ Yatkın

68 Kuşağının Anlatılmayan Öyküsü‏

Yetenekli Çocuk !

"DİPLOMA KUAFÖRLER'İ" / Ali Yatkın

AKARYAKITTA NASIL KAZIKLANIYORUZ?/ Mustafa Kızıklı

İLK BATILILAŞMA KAHRAMANIMIZ: II. MAHMUT/ Hasan TÜLÜCEOĞLU

"Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın!"

14 Ocak Cephesi kuruluş bildirgesi - Tunus

"PARA PARA PARA"/ Ali YATKIN

İDEAL ERKEK NASIL BİRİ

"YENİ YIL" ve "TAKVİM YAPRAKLARI" / Ali YATKIN

MİLLETİN VE DEVLETİN BEKAASI İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ /Mustafa KIZIKLI

EŞEĞİNE GÜCÜ YETMEYEN SEMERİNİ DÖVERMİŞ/Mustafa KIZIKLI

Başbakan Bunları Söylemedim Diyebiliyor Mu?/Burhan ÖZBEY

ÇOK DİLLİ SENFONİ /Hasan TÜLÜCEOĞLU

Yolsuzluk iddiaları ve “suskunluk!” /BURHAN ÖZBEY

İki dil mi? İkincisi Laz’ca, Çerkez’ce, Gürcü’ce yoksa Boşnak&

Kılıçdaroğlu ve Batum bunu bize nasıl açıklayacaklar?/BURHAN ÖZBEY

YUMURTAYI HANGİ UCUNDAN ATMALI? /Hasan TÜLÜCEOĞLU

Sosyal patlamanın ayak sesleri /BURHAN ÖZBEY

" O tokat"/ Burhan Özbey

“Utanç yılları”nın acı tablosu /BURHAN ÖZBEY

Beyaz Ayı

Sömürgen ülke yönetimlerinde "dini hassasiyet avcıları!"/ Burhan Özbey

Esaret cesaretsizlikle gelir.../BURHAN ÖZBEY

"3M rüşveti"nin soruşturması ne oldu? Takipçiyiz.../ Burhan Özbey

Papazın Papaganı!..

Tam Aziz Nesinlik....Fıkra gibi ya....!

POLAT’IN SECDESİ /Hasan TÜLÜCEOĞLU

"décapiter" ne demek?‏

TÜRBANA SERBESTLİK GELİR Mİ? /Hasan TÜLÜCEOĞLU

EĞİTİMDE DEĞİŞMEYEN-Hasan TÜLÜCEOĞLU

Kuaförler- Nişantaşlılar- Ali Yatkın

EZANIN TÜRKÇE OKUNMASININ ÖYKÜSÜ

Sezen Aksu'ya Açık Mektup

82 ANAYASASININ KALICILIĞI-Hasan TÜLÜCEOĞLU

HALA EVET DEMEK İSTEYENLER İYİ OKUYUP DÜŞÜNSÜNLER

SULTAN ABDULAZİZ’İN MENDERES BENZERLİĞİ- Hasan Tülüceoğlu

CENNETLİK

Neden Hayır? Celal Topkan- Adıyaman Eski Milletvekili

Biraz da Gülelim

KUŞATILAN ÇEVREMİZ

Yandaşlar nasıl ve niçin vergi kaçırır ?

LAYIGLIG NEDİR?

AZİZ NESİN’İN DEDİĞİ DOĞRU DEĞİLSE! Hasan TÜLÜCEOĞLU

ANAYASA PAKETİ KÖŞESİZ VE DÜZ…

MUCİZE BESİNLER

Araplarda Kadını Adı!..

ASIL FAKTÖR KÜRT HALKI Hasan TÜLÜCEOĞLU

Bu Fıkrayı Yalnızca Türkler Anlar!

GEMİ’DEN EKSEN’E, İŞMAM ANAYASA MAHKEMESİNDE-Hasan TÜLÜCEOĞLU

MAĞDUR PERİNÇEK’İN HAKKINA SAHİP ÇIKMAM, MAĞRUR ERDOĞAN’I ELEŞTİRMEM

SINIF İLE ETNİSİTE: GERÇEKTEN BAĞDAŞMAZ MI?

Kanserin Ölümü( Mutlaka Okuyun)

Öyleyse Çankaya Kimin Taşeronu?

Milli Piyango !...

İnsan Olmak

İnternete Düşenler !...

O GEMİDE ASLINDA KİMLER VARDI?

AYNI TEZGAH-- AYNI EKİP--YENİ AK-TİVİSTLER:

Maillere Bakmak !

Hapı yuttun oğlum....

YENİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEDİKLERİ BU

*HAZIRCEVAP...*

Ölmeyen Deniz'den

Ali Yatkın'dan Mektup Var

Fıkra..Superrr

KADIN KAMYON ŞÖFÖRÜ OLURSA

Siz Potomyayı bilir misiniz?

Ali Yatkın'dan Mektup Var...

Hesap Ortada

''YAKIŞIR OĞLUMUZA''

Öbür Dünyada Maliye Var mı?

Zamane Tıp Fakültesi

Ali Yatkın'dan Mektup Var

*HAZIRCEVAP...*

Ali Yatkın'dan Mektup Var...

Unutmayın ..Bu yalnızca bir Fıkra

TEMEL FBI MÜLAKATINDA !

Mümkünse Okuyun

NEOLİBERAL BELEDİYECİLİK SOYGUNCULUKTUR…

DEVLET BALONLARIMI GERİ VER

Temel ile Fadime

Ali Yatkın'dan Mektup Var

Kızılderililer !

ÖĞRETMEK, SEVMEKLE BAŞLAR

RAHMET OKUMAK......

SOL ne Demek SAĞ ne Demek ?

ZEKİ KADINLARA SAYGILARIMLA……..

Banu Avar'dan Çağrı...

Ağzına sağlık Gülse Birsel...

Eğer Birgün Müdür Olursanız !

Biraz da Gülelim

Hayatın bize 45 dersi‏

Pakize Suda'ya Teşekkürler

MUTHiS BiR ZAHiDE UCAR YAZISI HEMEN OKUYUNUZ

Tüm erkeklere sevgilerimle...‏

TAYYİP ERDOĞAN’A GÜVENDİM ,O BENİM HIYARLIĞIM

TECAVÜZ

BUGÜN YAZI YOK

Önemlidir

AMERİKAN SÜT TOZU

Ali Yatkın'dan Mektup Var

Hayat kurtaran teknikler

Savaş Süzal Amerika'dan Bildiriyor

Bu yazıyı yazan "yürekli" gazeteci hanımı kutluyorum..‏

antepli pambık prenses ve yeddi gudduklar süper ya çok güldüm‏

Kürt sorunu...‏

Haceli’ye acil mektup

Tayyip'in Saati !

TANRI NE MÜHENDİSİ ?

Kalıplaşmış kafalara bunu anlatmak kolay değil.

*Dünya Rakı Günü **

İşte Biz Böyle Yaparız !

Evlilik Nedir ?

Arkadaş Önemli

ALİ YATKIN DOMUZ GRİBİ HAKKINDA YAZI‏

Güler Zere'yi öldürüyorlar

Erzurumlular liyahh..‏

1 KASIM 2009 GÜNÜ SABİT TELEFONLARI SUSTURUYORUZ.

Avusturalya ya mı gitsek ne!!!!!!!!!!

Yeni Evli Çift !

Benim HAKKIMI kim yiyorsa Haram Zıkkım olsun...

ÖNEMLİ BİLGİ... LÜTFEN OKUYUNUZ

Ve kavga böyle başladı...

Biyoloji Sınavı !

İŞBİRLİKÇİLER

Markete gittiniz.

Mafya, Küresel kapitalizm ve Devlet

Günaydınnnn‏....

ONLAR YASAKLIYOR... BİZ YÜRÜYECEĞİZ...

Ne güzel cahildik(!).

Antepli ve Sigara Yasağı !...

Bildirmece

İki Resim Arasındaki Farka Yanıt !

LÜTFEN OKUYUNUZ ..... ( Çok önemli )

MİLLETVEKILLERIMIZ KPSS'YE GIRSIN

YOK BÖYLE BİR TEMEL FIKRASI ::))))‏

KEZBAN SENDEN SONRA NE OROSPULAR TÜREDİ'Kİ!!!

KÜRESEL VAMPİR

**Bir sürpriz, ister inan ister inanma***

Ata Sözlerindeki Tezatlar

Liberalizm, Kapitalizm ve Sol

BU RAKAMLARA DİKKAT!!!!

AÇILIMIN ARKASINDA NE VAR?

Kocanın Has'ı Sarhoşken Belli Olur..

S a d a k a t..... ( ! ) :-))))

ÖNEMLİ........

“Musa’lı Faizli Forex, İsa’lı Sezar Forex’i ve İslami Fa

Vahbi Koç'tan Anlamlı Bir Nasihat

En Derin Çingeneyim…

Sigara Yasağı Faşizmdir

İşkencecilerin yargılandığı bir ülke istiyoruz!

Dincileşme, reklam, ticaret... hepsi bir arada

Gericilik Ergenekon'la sıvanır mı?

OHH BEEE....NE MUTLU BİZEEE

İBRET ALINACAK BİR HİKAYE, ZOR BİR SINAV

FALCI

HİTİT DUASI

Su Nasıl İçilmeli?

ERTUĞRUL ÖZKÖK'E YANIT : "BORÇLUSUN!"

Yeni 68'li

Başbakan'a Hindistan'da Ne Verdiler?

VEEE, SAKIN ÇIĞLIK ATMAYIN !

ZEYTİNİN TERİ

İşçinin Parasıyla Sömürü Nasıl Artırılır?

BELKİ OKUDUNUZ AMA BİR DAHA OKUYUNUZ..

Yav Bırak Mustafa Abi Yaa!?

Türkiye'de İnternet siteleri paralı olur mu?

Aşk Antepfıstığı mıdır?

Pezevengin asıl anlamı !

İhanet Fuarı: Gaziantep’ten Antep’e giden yol...

Fıkralar !

KENTİN SESİ - Gaziantep Yazıları

Atatürk Döneminde Torpil Nasıl Yapılır ?

Dikkatli Okumanızı Öneriyorum

Kentin Sesi- Gaziantep Yazıları

ANTEPLİ Bir Kebapçının Reklam Broşüründen Harfi Harfine Alınmıştır

YAZIK OLDU VALİLİK MAKAMINA

Ömür Dediğin

Süperrrr...

ÖPÜCÜK HESABI

Yeter ki Emret '

Kadındır Dikkat !

*SADRAZAM*

Babası Öldü

Can Yücel Efsaneleri

Soykırım yapmadık, vatan savunduk.. özür dilemiyoruz...

erkek beyni pahalı :)

ATATÜRKÜN YAVERİNDEN BİR ANI KESİNLİKLE OKUYUN!....

ÜMRANİYE bOMBALARI

Nasıl Ölmek İstersiniz?

İş görüşmesi

DİLE BENDEN NE DİLERSEN !..

TÜRK CEHENNEMİ

İŞTE ERGENEKON SAVCISI

İmam ve Tanrı ...

Edison Cennete Gider mi? Ve Cansız Hoca

Bizim Temel Hacca Gitmiş !..

İçimizdeki Tehlike