BİRGÜN, CUMHURİYET, EVRENSEL VE ÖZGÜR GÜNDEM YASAKLANDI MI?

Adil OKAY

BİRGÜN, CUMHURİYET, EVRENSEL VE ÖZGÜR GÜNDEM YASAKLANDI MI?

Adalet bakanlığı, Türkiye hapishanelerinde politik tutsaklar üzerinde deney yapıyor. Hükümet politikası olan “bir adım ileri, iki adım geri” bu alanda da kendini gösteriyor. Kimi zaman tutsakların mücadelesi ve dışarıda yükselen itiraz sesleri sonucu, kimi zaman da AB müktesebatına uyum adı altında bir takım düzeltmeler yapılıyor. Ama bu “düzeltmeler” kısa bir süre sonra geri değiştiriliyor. Kazanılan haklar yeniden gasp ediliyor. Örneğin: Hapishanelerin her yerine, mahremiyeti yok sayarak kamera döşeniyor, tutsakların direnişi üzerine geri kaldırılıyor. Bir süre sonra yeniden yerleştirilmeye başlanıyor. 10 kitaptan fazlasını bulundurmak yasak uygulaması başlıyor, içeriden ve dışarıdan gelen tepkiler üzerine karar değiştiriliyor. Keyfi mektup yasakları, hücre cezaları devam ediyor. Önce serbest olan bazı “legal” TV kanallarının izlenmesi yasaklanıyor. V.d.Ülkeyi Kanun Hükmünde Kararnameler ile yürüten, örneğin “Kamu İhale Yasası”nı en az 50 kez değiştiren bir iktidarın bunları yapması normal diyebilirsiniz. Ama bu “normal”i değiştirmek, elleri-kolları bağlı mahpusların haklarını bu ceberut hükümete karşı savunmak da bizim ödevimiz. Yasaklanmaya çalışılan gazete ve dergiler, sol-sosyalist ve/veya yurtsever tutsakların oksijenidir. Yemek- içmek gibi gıda kaynağıdır. Bu zebaniler F tipleri ile bağ eğdiremedikleri tutsakların beyinlerini tek kanal- tek gazete ile iğdiş edeceklerini sanıyorlar.Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Resmiye Vatansever, “Bugünlerde devrimci basının bizlere ulaşmasını engellemeye yönelik yeni bir saldırıyla daha karşı karşıyayız. Tüm bunlar sistemin karakterine gayet uygundur. Ama devrimci tutsaklar da en az Sisiphos kadar inatçıdırlar. Her hak gaspını bir şekilde geri püskürtürler. Ve süreç yeniden başlar. Zindanlar yıkılana kadar da bunun böyle olması kaçınılmazdır. Kalıcı kazanım yokmuş gibi görünen bu döngü aslında tecrit-tretman sisteminin yenilgisinin ilanıdır.”[i] diyor, Sincan hapishanesinden yolladığı mektupta.Bir bacağı protez ve Korsakof hastası olan tutsak Kamil Turanlıoğlu da Kandıra hapishanesinden yolladığı mektupta şunları söylüyor: “Sevgili Adil hocam, buralar malumunuz, bizler hayatı güzel kılma telaşındayız, tek amacımız bu. Bu arada idareler de boş durmuyor, tecrit her zaman daha da katmerleştirilmeye çalışılıyor. Cezalar infaz yakmalar, hak gaspları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak da Adalet Bakanlığı yeni bir genelge yayınlanmış. Bu genelgeye göre; artık hapishanelere dışarıdan posta ile ya da ziyaretçilerimiz tarafından yatırılan (kitap hariç) sosyalist basın ve çeşitli sanat vs. dergileri alınmayacakmış. Bu dergileri okumak isteyen parasıyla alacakmış. Yani idareye dilekçe verip hangi dergiyi istiyorsak liste vereceğiz. Onlarda bayiden alıp, günlük gazete gibi getirip bize vereceklermiş.!...”[ii]Kaldı ki bu dergiler - gazeteler, parası olana bile, “bayilerde bulunmuyor” denilerek verilmeyecek. Dışarıdan da “hediye” kabul edilmeyecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü hapishane idarelerine gönderdiği 10.11.2014 tarih ve 77204178.207.99/10045/172.740 sayılı emri ile tutsakların gazete ve dergileri para ile satın alması şartını getirdi. Kanuni dayanak ise Ceza İnfaz Kanunu’nun (C.İ.K) 62. maddesinin 1. bendi 2005’te yürürlüğe giren CİK, tecrit içinde tecrit, ceza içinde ceza sistemine yasal dayanak teşkil etmesi ile meşhurdur. C.İ.K.’e dayanılarak yapılan saldırılar devletin mahkemelerince de yasal kabul ediliyor. C.İ.K. 62/1’de özünde sol-sosyalist basının hapishanelere girmesinin engellenmesi amacını taşıyor. Hiçbir geliri olmayan tutsakların dergi ve gazeteleri satın almasının neredeyse imkansız olduğunu iyi biliyorlar. Bir mahpus yazdığı mektubunda bu durumu şöyle değerlendirmektedir: “Yerel, mesleki, sanatsal, politik, bilimsel vb… birçok dergiyi, yakınlarımız bizi abone yaptığı ya da kendisine aldığı dergiyi bize de gönderdiği için takip edebiliyoruz. Ve bunların çoğu zaten bayilerde bulunmuyor. Kaldı ki, bulunsa bile, bunları bayiden aldırmak hapishanedeki tutsak için ekonomik bir külfet olacaktır. Dolayısıyla, yine edinemeyecektir. Ve dahası, ‘Okuduğunuz dergileri bayiden aldırın’ demek; tecrübeyle sabittir ki, yarın şu cümleyi duyacağımız anlamına gelir: O dergi bayide yok… Bayide kalmamış… Bayici getirmemiş… Kısaca postayla gelen dergilerin verilmemesi demek, aslında bizim süreli yayınları izleme hakkımızın ortadan kaldırılmasına yönelik bir girişimdir. Ki bu girişim, meşru ve hukuki değildir.”[iii]

Bu “yeniliğin” en yeni örneği benim başıma gelendir. Uzun yıllardır elime protokol olarak geçen dergileri ve kitapçılardan aldığım sanat edebiyat dergilerini okuduktan sonra tutsaklara yollamaktayım. Pakete de dergilerin yanı sıra mutlaka okuduktan sonra atmayıp kenara ayırdığım Birgün, Evrensel, Radikal, Cumhuriyet Kitap eklerini koyarım. Geçtiğimiz ay – bu yasak başlamadan önce- birçok mahpusa okuduğum dergi ve gazete ekleri yollamıştım. Paketlerden biri de tutsak yazar Sami Özbil’e gitti. Dün postacı kapımı çaldı ve Özbil’e yolladığım paketi ve yayın yasağını yazan Kamil Turanlıoğlu’nun ve Resmiye Vatansever’in mektuplarını getirdi. Pakete baktım, genellikle “Sevk edildi- bu adreste bulunmuyor” ibaresi olan mühürle iade yapılırdı ama bu kez durum farklıydı. Elle “Adrese iade” yazılmış ve açıklama olarak matbu bir kâğıt yapışmıştı. Üzerinde “CTE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 10/11/2014 TARİHLİ VE 172740 SAYILI YAZISI GEREĞİ ALINMAMIŞTIR” yazıyordu.Dilimin ucuna -buraya yazamayacağım- bin bir küfür geldi. Emeğime, verdiğim paraya acımadım, tutsakların yaşayacağı mağduriyeti düşündüm. Ne vardı pakette diyeceksiniz. Ben de unutmuşum, elime geçeni doldururum genellikle. Açtım baktım en üstte Birgün gazetesinin Kitap eki vardı altta Cumhuriyet ve Radikal Kitap ekleri ile Hüseyin Aykol’un hakkımda yazdığı yazısının olduğu Gündem gazetesi, Antakya’da yeni çıkmaya başlayan Amanos sanat edebiyat dergisi, Güney ve Evrensel dergisinin son sayıları. İllegal örgütlerin, illegal yayın organları değil yani!Bu gün benim başıma gelen yarın da muhtemelen sizin yaşayacağınız “yayın ve kargo yasağı” hakkında birçok kurum tek tek ve toplu basın açıklaması yaptı. Peki, başka ne yapmalı? 12 Eylül’e dönüşün ayak sesleri saydığımız bu yasakları yok saymak- kadük hale getirmek hepimizin önünde duran acil ödevdir. Bu nedenle yazarlar, şairler ve sanatçılar basın emekçileri ile birlikte bu yasağa karşı seslerini yükseltmelidir. Zira yasaklanan şiirdir, romandır, öyküdür, resimdir, fotoğraftır, notadır, iletişim hakkıdır, dostluktur, dayanışmadır.Yazıma Resmiye Vatansever’in mektubuyla başlamıştım, yine onun mektubundan bir bölümle bitiriyorum:

“Araştırma-inceleme çalışmalarımız, kitaplarımız, dergilerimiz zindanlarda bile tek olmamamızı sağlayan en önemli araçlar. Örgütlü politik yaşamımızın can damarları. Kendimizi dışarıdaki kavganın içinde var edilmeyi onlar sayesinde başarabiliyoruz. Tam da dedikleri gibi. Devrimci basın bizleri besliyor. Ve devrimci basın çalışanlarının yaptıkları iş o kadar kutsal ve sarsıcı ki, bizlere güç verirken onların mezarını kazıyor. Devrimci gazeteciler de faşizmin hedef tahtasındalar. Mesela Suzan Sezgin gibi yoldaşlarımız tutsak edilmekle kalmıyor, tedavileri engellenerek katlediliyor. Kobane’de Deniz Fırat devrimci gazetecilik yaptığı için kurşunların ilk hedefi oluyor. Azadiya Welat dağıtımcısı Kadri Bağdu bu yüzden katlediliyor. Devletin dışarıda içeride devrimci iradeye yönelik saldırılarının hepsi aynı amaca yöneliktir. Gazete ve dergileri parayla satın almamızın dayatmaları da bu şekildedir. Bizler bu saldırıları kabul etmeyeceğiz. Devrimci iradenin teslim alınmazlığını ve devrimci basının engellenemeyeceğini bir kez daha göstermekte kararlıyız.Sizlerin de bizim dışarıdaki sesimiz olacağınızı biliyoruz.”

www.gorulmustur.org

okayadil@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------

[i]Resmiye Vatansever’in mektubunun bütünü için

http://gorulmustur.org/icerik/muebbet-hapse-mahkum-edilen-kadin-tutsak-yayin-yasagini-yazdi
[ii] Kamil Turanlıoğlu’nun mektubunun bütünü için

http://gorulmustur.org/icerik/korsakoflu-ve-bir-bacagi-protez-olan-tutsak-kamil-turanlioglundan-mektup-var

[iii]15 kurumdan kargo-yayın yasağına ortak tepki
http://gorulmustur.org/icerik/15-kurumdan-kargo-yayin-yasagina-ortak-tepki


11.12.2014 (Adil OKAY)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

DÜNYA YANIYOR… PEKİ KİM NASIL SÖNDÜRECEK !?

Mersin gümüşkum tabiat parkında ölüm makinesi

30-yildir-cocuklarini-arayan-mektup-arkadasim-mehmet-gok-tarsus-hapishanesinde-hayatini-kaybetti

SİYASİ İKTİDARLA SERMAYE SINIFI SANATA DÜŞMANLIKTA YARIŞIYOR

Sanat cesaret ister...

“ZAMANA ADANMIŞ YÜZLERİMİZ”*

"TUTSAKLARIN DÜŞLERINI GÖRÜNÜR KILMAK... "

İçeriden Dışarıya Fotoğraf TUTSAKLARIN DÜŞLERİNİ GÖRÜNÜR KILMAK

Hapishanede yasaklanan romanım hakkında

Hapishaneden gelen kitap tanıtımı

Bir bebeğin tutsak babasını anlattığı yazı: BABAMA KAVUŞMANIN DİĞER ADI PERŞEMBE

Evrim Konak yazdı : Gebze Kadın hapishanesinde İşkenceye uğruyoruz!

Yazar Adil Okay'ın yasal kitabı Gaziantep Hapishanesinde yasaklandı

AÇLIK GREVLERİ VE NE YAPMALI

Politikada "Kiç", Ekranlarda "Kiç", Aşk'ta "Kiç"*

DEVLET AKLI KÖTÜLÜK ÜRETİYOR*

hapishaneden gelen bu feryada kulak veriniz

YENİ AÇILACAK CEZAEVLERİ VE MAHPUSLARA DAYATILAN MODERN KÖLELİK*

"SINIRLAR, TOPRAĞIN YARA İZLERİDİR".

John Berger'i uğurlarken

YAZIK ÇOK YAZIK

"NE ALLAH NE HUKUK KORKUSU VAR. BİZE KALAN DİRENMEK ELBETTE. "

Eylül’e Çirkinleme…

VEDAT TÜRKALİ'NİN EVİNDE GEÇİRDİĞİM 3 GÜN ve "SEVDALINIZ KOMÜNİSTTİ"

ASLI ERDOĞAN, İNAN KIZILKAYA VE ZANA KAYA İLK DEĞİLLERDİ...

NE MİNARE GÖLGESİ NE POSTAL SESİ... AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE...

WERNİCKE KORSAKOFFLULAR'LA GEÇİRDİĞİM BİR HAFTA...

SOYKIRIMIN TANINMASI VE ÖZÜR MESELESİNDE DOĞRU TAVIR NEDİR

İNKÂR YA DA KÖTÜLÜĞÜN ABADI

MİNE KIRIKKANAT BU KADAR GERİCİ VE BU KADAR CAHİL MİYDİ?

LAİKLİK... AKP'NİN AMACI NE Kİ... NE YAPMALI..

'KELAM' ve 'SUSKUNLUK' HAKKINDA DEĞİNİLER*

Müebbetlik Tutsak Zeynep Avcı'dan mektup var

Ganime Gülmez'in yeni kitabım ' hapishanelere esinti yollayalım' için yazdığı makale

HAPİSHANELERE ESİNTİ YOLLAMAK

T.C. KİMLİĞİ İŞKENCE TECAVÜZ VE ONUR!..

KUŞLAR BİLE TEDİRGİNKEN

HAPİSHANELERDE BASKILAR NEDEN ARTIYOR

ANKARA KANA BOYANDI DEVLET KAYBOLDU

DEFNE NEDEN İNTİHAR ETTİ? ( 8 MART İÇİN)

DUVARIN İKİ YANINDA FOTOĞRAFLA EDEBİYATIN BULUŞMASI

CUMHURBAŞKANI BENİ - BİZİ HEDEF GÖSTERMİŞ

Hapishanelere Esinti Yollayalım

SİBEL ÖZBUDUN'A SELAM

MİCHEL TOURNİER VE TAHSİN YÜCEL'İ KAYBETTİK

BU GÜN KARNE GÜNÜYMÜŞ

DİHA'nın benimle yaptığı söyleşi

AÇLIK GREVİNE KATILIYORUM...

BEN DE HASTA TUTSAKTIM BİR ZAMANLAR

batıdan neden ses çıkmıyor diye sormayın artık

2015'İN SON YAZISI GANİME GÜLMEZ'DEN.

TKPML, MLKP ve DHKP-C davalarından toplam 10 kadın tutsak- mektup

15. YILINDA BAŞKA BİR 19 ARALIK'TA!

RAHMET DİLEKLERİM TÜKENDİ HASAN PULUR'A KALMADI

BU ÜLKEDE YÜZLERCE GAZETECİ ZİNDANLARA TIKILDI

EDEBİYATIN DİRENİŞİ Mİ... DİRENİŞ EDEBİYATI MI...

CİZRE'DEN SONRA ŞİMDİ DE SİLVAN'DA KATLİAM

SANATÇI TARİHE NASIL NOT DÜŞER VE 'SOL' SOSUNA BANMIŞ ELEŞTİRİLER

KİME NEDEN OY VERECEĞİM

SURUÇ'TAN AĞRIMIŞKEN ŞİMDİ DE ANKARA

SENNUR ABLA'YI (SEZER) KAYBETTİK

SAVAŞ BARIŞ ve SANAT *

BABAMIN DAKTİLOSU*

İSRAİL TÜRKİYE - GAZZE - CİZRE VE ÖLÜ BEDENLERİ BUZDOLABINDA SAKLANAN ÇOCUKLAR

EKİN VAN İÇİN YAZDIKLARIMA TEPKİLER VE TEHDİTLER HAKKINDA...

HAPİSHANELERE ESİNTİ YOLLAYALIM!

ÖLÜ BEDENİMİZİ ÇIRILÇIPLAK SOKAĞA ATANLAR

YAZ SICAKLARI VE OKUMAK

EREN KESKİN'E ÖDÜL

siz siz olun MHP'liler değişti demeyin.

ÇEVREMİZDEKİ YARATIKLAR!

BEN BİR AĞAÇ'TIM'... *

HASTA TUTSAKLAR REHİN OBJESİ DEĞİLDİR!

HASTA TUTSAK AYNUR'UN YEŞİL YAPRAĞI *

DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ için 18 YILLIK MÜLTECİDEN BİRKAÇ SÖZ

DAĞ KOKUSU' VEYA 'KALBİNİ ARAYAN KAVMİN ÖYKÜLERİ'

BİR YAZARDAN CUMHURBAŞBAKANA AÇIK MEKTUP

MAHPUS HAKLARI EL KİTABI'NA DİPNOT

ÜMRAN DÜŞÜNSEL'İN ' KIRIK PATİKA'LARI *

HDP'YE SALDIRILAR HAKKINDA

FATMA TOKMAK ÖLÜYOR... DUYUYOR MUSUNUZ...

UTANGAÇ KAPİTALİZM SAVUNUCULARI !

BU GÜN 700 MÜLTECİ BOĞULDU... DONDU.. ÖLDÜ...

1915: SOYKIRIM MI, BÜYÜK FELAKET Mİ, KATLİAM MI?

İMZA GÜNLERİ, YAYINEVLERİ VE SANATÇIYA SAYGI HAKKINDA

ÖMER LEVENTOĞLU VE 'DAĞ MEDENİYETİ' YA DA 'ANTİ- TAHAKKÜM'

SEKS İŞÇİLİĞİ Mİ SEKS KÖLELİĞİ Mİ YOKSA HEPSİ Mİ?

ADI ÖZGECAN'DI...

YENİ YIL MESAJIM...2015 Dileklerim

ALTTA KALANIN CANI ÇIKSIN = NEOLİBERALİZM

FİKRET BAŞKAYA 'KADAVRA AKADEMİSYENLER'E KARŞI

FETHULLAH GÜLEN'E SALDIRI MI... ÇETELER SAVAŞI MI?

' ELLER VE YÜZLER '

Müebbet hapse mahkum kadın :Resmiye Vatansever

VALİZİNİ KARISINA HAZIRLATAN ERKEK ' FAŞİST ' SAYILIR MI ?!

' ÖLÜM VARDİYASI' VE 'KARAELMAS PUSUDA'

40 ŞAİRE SORDUM 40 KAPININ TILSIMINI

ADİL OKAY'IN "KAPILAR" FOTOĞRAF SERGİSİ "40 ŞAİR 40 FOTOĞRAF