Abdurrahman Dilipak'ı gizliden gizliye saran Mehdi korkusu...

Erkan Arkut

Abdurrahman Dilipak'ı gizliden gizliye saran Mehdi korkusu...

Geçen gün Abdurrahman Dilipak yazdığı yazısında “şunu unutmayın, kurtarıcı yok” diye bağırıyor. Anladığım kadarıyla onu da Hz. Mehdi korkusu gizliden gizliye sarmış. Bakın Abdurrahman Dilipak ısrarla “kurtarıcı yok” diye savunurken peygamberimiz yüzlerce hadisle Hz. Mehdi’nin ahir zamanda (yaşadığımız bu dönemde) zuhur edeceğini ve mutlaka ona tabii olunmasını gerektiğini bildiriyor:


"Eğer dünyanın zevalına bir gün kalsa, Allah muhakkak o günü uzatır da ehli beytimden adı adıma, babasının adı da babamın adına muvafık olan bir adam gönderir. Zülumle dolu olan yeryüzünü adalet ve huzurla doldurur." 1

"Size Horasan tarafından siyah bayraklı (ordu) zuhur edecek, karda sürünerek dahi olsa onlara katılın. Çünkü O, Allah'ın halifesi Mehdidir." 2

Abdurrahman Dilipak yine yazısında “sanki yakın bir gelecekte bir Mehdi fitnesi bizi bekliyor gibi” diyor. Öncelikle Hz. Mehdi tüm dünya için fitne değil çok büyük bir müjdedir. Tüm insanlığı içine düştüğü sevgisizlikten, sefillikten, çaresizlikten, Deccal’in fitnesinden kurtaracak olan kişi Hz. Mehdi’dir. Tüm insanlığı kıyametten önce son kez İslam’a döndürecek olan da Hz. Mehdi’dir. Hz. Mehdi için fitne demek vicdansızlıktır, hadislerin inkârıdır. Bakın ne diyor peygamberimiz:

Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra, mutlaka benim Ehli Beytim'den birisi çıkar. Ve nasıl daha önce zulüm ve düşmanlıkla doluysa, O dünyayı adaletle doldurur. 3

Onun adaleti her yeri kaplayacak ve insanlar arasında Hz. Peygamberin sünnet-i seniyyesi ile muamele edecektir. 4

Yine Dilipak yazısında Yahudilerin “Meşiyah” beklentisi var, Hristiyanlar da Mesih beklerler. Müslümanlar arasında da “hem Mesih, hem Mehdi ve hem de Deccal beklentisi var” demiş. Evet doğru. Hem Müslümanlar, hem Yahudiler, hem de Hristiyanlar yüzyıllardır bu büyük kurtarıcıyı bekliyorlar. Hz. İsa bu yüzyılda tekrar yeryüzüne inecek ve Hz. Mehdi’ye tabi olacak. İkisi birlikte tüm dünyayı tekrar hak din olan İslam’a döndürecekler.


Yine Dilipak yazısında Sahi Cemaatin Kanaat önderi, Alevi-Sünni Cami Cemevi birlikteliğini savunuyor da, bu Mehdi meselesini nasıl çözmeyi düşünüyor” diyor. Dilipak Hz. Mehdi’nin hiçbir mezhebe bağlı olmayacağını ve mezhepleri kaldıracağını da sanırım bilmiyor:


... (Mehdi) Dini, Peygamber (sav)'in zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak. YERYÜZÜNDE MEZHEPLERİ KALDIRACAK. Halis hakiki dinden BAŞKA HİÇBİR MEZHEP KALMAYACAK. 5
Yüzyılımızın en büyük Nakşibendi âlimlerinden biri olan Hüseyin Hilmi Işık da, Saadet-i Ebediye adlı eserinde Hz. Mehdi’nin bu özelliğini şöyle haber veriyor:

HAZRET-İ MEHDİ, AHİR ZAMANDA DÜNYAYA GELECEKTİR. Resullulah Efendimizin (sav) soyundan olacaktır. İsa Aleyhisselam'la buluşacak, MEZHEPLERİ KALDIRACAK, YALNIZ ONUN MEZHEBİ KALACAK. 6


Yine ne diyor Abdurrahman Dilipak yazısında: Kaç tane cemaat var, kendi şeyhini Mehdi makamına yükselten”. Bu iddiaya da şöyle cevap verelim. Cemaatlerin kendi şeylerini Mehdi makamına yükseltmesi önemli değildir. Allah’ın seçtiği kişi Mehdi olacaktır. Hz. Mehdi Allah tarafından kaderde belirlenmiş mübarek bir insandır. Sahte Mehdilerin çıkması Allah tarafından belirlenen Hz. Mehdi’nin çıkışının alametlerinden biridir:

Her biri Allah’ın Resulü olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı gönderilmedikçe kıyamet kopmayacaktır.7

Abdurrahman Dilipak’ın bilmesi gereken bir gerçek şu: Sahte Mehdi olarak ortaya çıkan kişilerin Hz. Mehdi olmadığı hemen anlaşılır. Çünkü söylediğim gibi öncelikle gerçek Mehdi, “ben Mehdi’yim” diye ortaya çıkmaz, Mehdilik iddiasında bulunmaz. Bu Hz. Mehdi’nin özelliklerinden biridir. Bu önemli bir kriterdir. Dolayısıyla “ben Mehdi’yim” diye ortaya çıkan birinin gerçek Mehdi olmadığı öncelikle buradan anlaşılır.

Ahir zamanda sahte Mehdilerin çıkacağını zaten biliyoruz, aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz:
http://www.youtube.com/watch?v=xMyF53AYiDo
Abdurrahman Dilipak yine yazısında Amerika, İsrail ve İngiltere’nin eş zamanlı iki Mehdi’yi ortaya sürebileceğinden bahsediyor. Bu sözleri de Amerika’yı, İsrail’i ve İngiltere’yi ne kadar gözünde büyüttüğünü gösteriyor. Hz. Mehdi’yi zuhur ettirecek olan Allah’tır. Bu ülkeler de onun için de yaşayan insanlar da hepsi Allah’ın kontrolündedir. Hz. Mehdi tüm dünyaya hâkim olmak üzere gönderilecektir.


Dilipak yazısında “Amerika, İsrail ve İngiltere’nin ortaya çıkaracağı Mehdiler, İkisi de siyah sarıklı, Peygamber soyundan geldiğini söylüyor, bülbül gibi Arapça konuşuyor, ayetleri ve hadisleri ezbere sıralayabiliyorlar” diyor. Burada da Dilipak’ın Hz. Mehdi konusunda cehaletini görüyoruz. Oysa peygamberimiz Hz. Mehdi’nin ümmi olacağını ve Arapça bilmeyeceğini hadislerde şöyle bildiriyor:
“Buna hak kazanan, ceddine (yani Muhammed Aleyhisselam’a) çok benzeyen bir kimsedir. O (HZ. MEHDİ )ARAPÇA’YI PEK İYİ KONUŞAMAZ, FAKAT AHLAKI HUSUSUNDA ONDAN FARKLI DA OLMAZ. O (HZ. MEHDİ), ORTA BOYLU ERLERDENDİR. MÜLKÜN DÖNEMİ ONUNLA BİTER VE VELAYET ONUNLA HATME ERER. Onun (HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN), ismi ‘Diri’ olan bir yardımcısı vardır. Aslı ruhani, görünüşü insanidir.” 8

Peygamberimiz yüzlerce hadisle Hz. Mehdi’yi anlatıp, karda sürünerek dahi olsa ona bağlanın derken Abdurrahman Dilipak hazret, ümmet-i Muhammed’e “Hz. Mehdi’yi bekleyip kafanızı kiraya vermeyin” diye buyuruyor. Yine aynı hazret bakın yüzlerce şehidimizin katili olan Öcalan için “Abdullah Öcalan bebek katili filan değil, aileden biri” deme cesaretini kendinde bulabiliyor:
http://www.youtube.com/watch?v=bSa0_0jNeM8

Son olarak şunu söylemek istiyorum, görünen o ki birçok kişide olduğu gibi, Abdurrahman Dilipak’ı da Hz. Mehdi korkusu derinden derine sarmaya başlamış. Hiç merak etmesin. Hz. Mehdi’yi gönderen Allah, halkın onu tanımasını da, büyük bir sevgiyle onun etrafında toplanmasını da sağlayacaktır. Kendi çıkarları uğruna Hz. Mehdi’nin çıkışını gizleyenler, ona tabii olunmasını engellemeye çalışanlar asla başarılı olamayacaktır. İnsanların kalbi Allah’ın elindedir. Tüm kâinatı yöneten bu büyük güç tüm insanlığı da Hz. Mehdi’nin yanında toplamaya güç yetirir. Bu mübarek insan da Allah’tan aldığı güç ile İslam’ son kez tüm dünyaya hâkim edecektir. Bu aşamada Hz. Mehdi’ye biat etmeyenler, onun zuhurunu gizleyenler de çok büyük utanç içinde kalacaklardır.
İNSANLAR, BAL ARILARININ BEYLERİ ETRAFINDA TOPLANMASI GİBİ, HZ. MEHDİ’NİN ÇEVRESİNDE TOPLANIRLAR.Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ V E BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ.Dünya, adeta asr-ı saadet devrine geri döner. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 29 ve 48)
Kaynaklar:
1. (Hadîs-i Şerîf, REH No: 4436) (Hadîs-i Şerif, REH No: 2946, 6301; İmam-ı Şa'râni)
2. (Hadîs-i Şerîf, REH No: 3707) (İmam-ı Şa'râni "Ölüm-Kıyamet-Ahiret", Hadîs No: 806, sa)
3. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 11)
4. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 20)
5. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 186-187)
6. (H. Hilmi Işık, Saadet-i Ebediye, s. 35)
7. (Tirmizi, Fiten 43; Ebu Davud, Melahim 16 )
8. (El-Cevabü’l-Müstakim amma Seele anhü et-Türmizi el-Hakim, Bayezid, no: 3750, 242b yaprağı)(Nurun Ala Nur Kalblerin Anahtarı Allah-u Teala’nın Buyurduğu, Resulullah Aleyhisselam’ın Duyurduğu KIYAMET Ve ALAMETLERİ ÖMER ÖNGÜT / Hakikat Yayıncılık Sayfa: 288)

30.12.2013 (Erkan Arkut)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez “İslam’da kadın dövmek yok!” diye açıklama yapsın!

Mesnevi’nin Kuran’a göre yanlışları ve Rumilik tehlikesi -1

İnsanlar 02.02.2022 saat 22:00 tarihini unutmasınlar, bir yere not alsınlar…

Mümin için dünya hayatında yaşarken iki yol var, birini seçmek gerek...

Her sene Survivor programında insanların insanlıktan çıkmasını mı seyredeceğiz?

Fatih Altaylı boş yere köhne evrim teorisini kurtarmaya çabalıyor!

Alman gazeteci Udo Ulfkotte: CIA’ye çalışan Türk gazeteciler var!

David Lloyd George: Atatürk yüzünden Türkiye’yi parçalayamadık!

Peygamberimiz Suriye’de yaşanacakları detay detay hadislerinde anlatmış!

Irak hükümetine bak, yarısı İngiliz vatandaşı!

“Vallahi mahcubum, görevimi yapamıyorum” diyen Diyanet Başkanı Mehmet Görmez’e Cevap

Rotschild, Soros ve İngiltere’nin desteklediği Hillary Clinton kaybedince olanlar oldu!

Kim seçilirse seçilsin, Amerika’nın gerçek patronu İngiliz derin devletidir!

“Mehdi gelmeyecek” diyerek düzenledikleri sempozyumda uyuyan uyuyana!

Abdülhamit’in uzun süre iktidarda kalmasının nedeni neydi?

Darbenin ardından Soros yöntemiyle cemaatlere, tarikatlara yoğun baskı yapılıyor!

Abdülhamit döneminde şarap üretimi 340 milyon litreye çıkmış!

Neden ısrarla Osmanlı’yı paramparça eden Abdülhamit’i koruyorsunuz?

Abdülhamit döneminde Osmanlı İngiliz derin devletinin hâkimiyetine girdi...

Fethullah Gülen’in sahte Mehdi olduğu nereden anlaşılıyor?

Kuran’a göre darbe suçluları idam edilmeli mi, yoksa edilmemeli mi?

Kan döken Mehdi değildir…

Türkiye’ye oyun oynamaya çalışanlar kardeşi kardeşe kırdıramayacaklar!

Ertuğrul Özkök’e cevap: “Asıl düşmanımız İşid değil, hedef şaşırtmayın!”

Atatürk havalimanı saldırısında 42 kişi şehit düşerken halk Survivor seyrediyordu!

Sarımsak heykeli dikip Avrupa Birliği’ne neden alınmıyorum diye bozulan Türkiye!

Tayyip Erdoğan Rusya’dan uçağını düşürdüğümüz için özür dilesin...

Hükümet Türkiye’yi bölmeye çalışan üst aklın kim olduğunu açıklasın...

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun utanç verici LBGTİ hareketi!

İngiliz derin devleti Müslümanlar teröristtir, hepsini yok edelim stratejisini

Ülkeleri felakete ve parçalanmaya sürükleyen başkanlık sistemi!

Dünya derin devletlerinin derdi İşid değil Müslümanlar kıyımı!

Şimdi 200 Fransız'a karşı 2 milyon Müslüman'ın canı alınacak

PKK'yı sarayda ağırlayan Fransa terör belası başına gelince neden ağlıyor

AK Parti derin sessizliğe gömülen diğer %50'yi nasıl kazanabilir?

Beşar Esad Hz. Mehdi'ye gelip af mı dileyecek?

hücrelerime kadar mutlu olmamın sırrı ne?

Önümüzdeki on yıl içinde neler olacak?

Neden Müslüm Baba'nın müzesi şehir dışına taşınmak isteniyor?

Bakalım Hz. Mehdi ile ilgili bu yeni hadise ne diyecekler?

Devletimiz Güneydoğu'da vatandaşın kendini savunma hakkını legal hale

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e Cevap

Işid Kütüb-i Sitte'ye uyuyor, neden kızıyorsunuz?

Ahmedinejad: ABD Hz. Mehdi'yi yakalamaya çalışıyor

%40 lara gerileyen oylar sonucunda Tayyip Erdoğan'a çözüm

Başkanlık sistemi dünyanın başına bela olmuş bir sistemdir!

AKP'nin oyları neden düştü? Suç Davutoğlu'nda mı?

Süreç ancak PKK'nın ve Öcalan'ın lehine işlerse devam eder

PKK Güneydoğu'da hâkimiyet sağlamışken, nasıl seçimler yapılabiliyor?

Başkanlık sistemiyle Türkiye Türklük ve İslam âleminden tamamen koparılacak!

Allah dünyayı geçim derdi yaşansın, hayatla boğuşulsun diye yaratmadı

Kayahan, acizlik, ölüm ve gerçek Sevgili'ye kavuşmak

Ordu PKK'ya karşı caydırıcı olacak roketler ve silahlar hazırlasın

1125 örgütten ortak bildiri: Ülkeyi böldürmeyiz, başkanlığı kabul etmeyiz!

Bu dünyada telaşa ve korkuya kapılmamanın tek yolu var...

Türkiye Türkiye olalı PKK'nın karşısında hiç bu kadar şahsiyetsizleşme

Gaziantep'te yapılan 'Barış, kardeşlik ve Birliğe Çağrı' konferan

Özgecan'ın katilini idam edelim de, Öcalan2ı serbest mi bırakalım

Devlet Bahçeli Türkiye'nin bölünmesine karşı daha çok kükresin!

Başkanlık sistemi, federasyon, Komünist Kürdistan ve katillerin affedilişi

Hz. Mehdi'nin müthiş bir ilmi olacak...

Başkanlık sistemi Türkiye'yi bölmenin diğer adıdır!

Kuş ve domuz gribi Hz. Mehdi'nin zuhur alameti...

Güneydoğu 2015 seçimlerine silah tehdidiyle hazırlanıyor!

CHP ve Kılıçdaroğlu bu ülkenin asla bölünmeyeceğini cesurca dile getirsin!

Her insan beyninin içindeki 1 mm. küplük alanda yaşar...

Hz. Mehdi ölümle tehdit edildikten sonra kendisine biat edilmesini kabul edecek

İngiltere kraliçesinin Buckhingam'ının bir duvarı Erdoğan'ın Aksaray&a

Bir mezhebe göre helal olan diğer mezhebe göre haram oluyor...

Derin dünya devletinin Türkiye'yi parçalama planı

Bu ülkede PKK'yı ve Öcalan'ı kim affetme cesareti gösterebilir

İslam âlemi Kuran'ı terk ettiği için bu halde...

Öcalan'ın İmralı'dan çıkarılıp başka bir hapishaneye geçirilmesi çok t

Hz. Mehdi soru sormaz, tüm sorulara cevap verir...

Türkiye'nin kaderi dünya hâkimiyetidir...

Batı dünyası Işid'e karşı kuyruğunu kıstıran PKK'ya karşı sessizliğini

Türkiye'nin Şangay ekibine girmesi korkunç bir hatadır!

Işid, Armagedon ve Mehdiyet...

Peki, PKK'ya silahın dışında ne verelim?

Bediüzzaman Mehdi değildir, 13. yüzyılın müceddidir

Hz. Hızır, Masonlar ve Tapınak Şövalyeleriyle Ortadoğu’yu dizayn ediyo

Masonların gizli sembolleri ile Mehdiyet arasındaki bağlantı ne?

Biz Amerika, Çin, Rusya gibi süper devlet değiliz!

Ölüm anında neler yaşayacağız?

Ekmeleddin İhsanoğlu neden Tayyip Erdoğan’ın karşısında kaybetti?

Hz. Yusuf ve Hz. Mehdi arasındaki benzerlikler neler-1

PKK’nın hemşerilik damarına karşı devlet İslam damarını kullanmalı

Nostradamus'un kehanetlerindeki önemli sır ne?

PKK terörüne karşı devlet acil milli seferberlik ilan etmeli...

PKK İran'da böyle şımarabilir mi?

Depremlerin artması Hz. Mehdinin çıkış alametidir

Dindar gösterilmeye çalışılan Öcalan'ın gerçek yüzü

Gülen'le, paralel devletle uğraşmayı bırakıp PKK'ya bakın!

Tuncay Özkan özür dileyecek mi?

AKP'nin Kürt açılımı ve gizliden Güneydoğu'yu bölme planları

Türkiye güçlü olmalı...

Yahudiler, Kutsal topraklar ve Mesih'in ayak sesleri

CIA uzmanı Henry Barkey Türkiye'deki seçim sonuçlarını açıklıyor!

Hepimiz gerçekten uykuda mıyız, yoksa ölünce mi uyanacağız?

Dünyadaki tüm olaylar hızla Mehdiyet denizine akar...

Fethullah Gülen cemaatinin yok olmasını isteyenler ne kazanacaklar?

Tayyip Erdoğan mı Mehdi, yoksa Fethullah Gülen mi?

Darwin'in Türk milletine bakış açısı nasıldı?

Öyle bir şehirde yaşıyorum ki ben

Küçücük bir arının bu kadar fedakâr olması evrimle açıklanabilir mi?

Ahir zaman tebliğcisi misin?

Suriye'nin çöküşü Hz. Mehdi'nin çıkış alameti mi?

Ey Müslümanlar, çekişip birbirinize düşmeyin!

Abdülkadir Molla'yı astınız da rahatladınız mı?

Fethullah Gülen sırtındaki hançerden nasıl kurtulur?

Peygamberimiz 1400 yıl önce Suriye'de yaşanacakları nasıl bildirdi?

Truman Show

Gezi Parkı, Otpor ve New York panelinin arka planı...

Şimdi de sıra Suriye'nin kimyasal silahlarına geldi...

Şafak Pavey'e cevap!

Hakan Fidan, Tayyip Erdoğan ve ortada dönen kirli operasyon...

Kambriyen canlıları 530 milyon yıl önce aniden ortaya çıkmadı mı..

Demokratikleşme paketi Türkiye için yeni bir kapı açacak mı?

PKK'ya taviz vermek çözüm mü?

Emperyalizmin kralları 'Tayyip gitsin Gül gelsin' diyorsa...

Küresel güçler devletleri nasıl çökertiyor?

Kürt kardeşlerimiz bölünmeye karşılar!

Erdoğan'a Yanıt : Federasyon ve özerklik bölünmenin kibar isimleridir...