YENİ AÇILACAK CEZAEVLERİ VE MAHPUSLARA DAYATILAN MODERN KÖLELİK*

Adil OKAY

YENİ AÇILACAK CEZAEVLERİ VE MAHPUSLARA DAYATILAN MODERN KÖLELİK*

Benden Türkiye'de yeni açılacak cezaevleri ve mahpusların çalışma koşulları hakkında bir yazı istediğinde "olur" demiştim. Ancak bu talebi yerine getiremeden –bir anlamda öngördüğümüz- olağanüstü olaylar zinciri yaşandı. Tutuklamalar, kapatmalar, karartmalar baş döndürücü bir hızla gelişti. Yazarlar, akademisyenler, gazeteciler, öğrenciler ve yasal arenada siyaset yapmaya çalışan insanlar  tutuklanmakla, işten atılmakla, açığa alınmakla kalmadı, bunların yanısıra muhalif televizyonlar, radyolar ve gazeteler kapatıldı. Yazarları hapse atıldı. (...) Hapishanelerdeki akıl almaz yeni yasaklar, işkence ve sürgünler de bizzat tutsaklardan aldığımız ve www.gorulmustur.org sayfalarında yayınladığımız mektuplarda görülmekteydi.

 

Bu yazıyı hazırlarken artık her an, hepimizin kapısının (...) çalınacağının bilincindeyiz.

Ama unutmamalı ki biz dışarıdakiler yarı açık cezaevindeyiz. Ve hâlâ içeride, kapalı cezaevlerinde yatan politik tutsaklardan görece avantajlıyız.

O halde onlar için yazmaya, çizmeye devam etmeliyiz.

 

II

 

Bu zorunlu girişten sonra Adalet Bakanın'nın yeni cezaevleri hakkında açıklamasına ve hapishanelerde "işçiliğe" değinmeye çalışayım:

 

145 Yeni (c)ezaevi açılacak

"Darbe girişimi sonrası artan tutuklu sayısı nedeniyle sorun yaşayan mahkumlar, Adalet Başkanlığı'na başvuruda bulundu. (...) 25 Ağustos'ta Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi: "Hükümlü ve tutuklu sayısındaki öngörülmeyen artışın karşılanması için beş yıl içinde 174 cezaevi yapılarak, 100 bin 182 kişilik kapasite artışı sağlanacaktır."[i]1

 

Bu habere göre Adalet Bakanlığı bir diğer değişle AKP Devleti, hapishanelerde yatan insan sayısını azaltmayı, sistem diliyle söylersem "suç ve suçlu üreten makine"yi değiştirmeyi düşünmüyor. Tersine örnek aldıkları ABD'nin "adalet politikası" gibi, mahpus sayısını arttırabileceklerini öngörüyor. Türkiye'de politik tutsakların sayısı toplamda % 10 bandındadır. Bu da küçümsenecek bir sayı değildir. Dünyada ülke nüfusa oranla ilk sıralarda yer almaktadır. Gerek siyasi gerekse adli tutuklu ve hükümlülerin sayısının artması da ülkedeki ekonomik -politik kararlarla, uygulamalarla beraber düşünülmelidir. Bize göre "suç-suçlu-ceza" kavramları tartışmaya açıktır. Politik tutsaklar suçlu değil "tutsaktır". Siz bunu "rehine ya da esir" diye de adlandırabilirsiniz.

 

Modern kölelik mahpus işçiler

"Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasına göre, "pilot hapishanelerden" Ümraniye'deki işyurtlarında çalışan tutuklu ve hükümlülerden ustalara 7, kalfalara 6,50, çıraklara da 6,25 TL günlük yevmiye veriliyor. Ümraniye T ve E tipi cezaevlerinde özel sektörle işbirliği kapsamında tekstil ürünleri üretiliyor. Cezaevi işyurdu müdürlüklerinde çalıştırılan 26 bin 444 hükümlü ve tutukludan bin159'u özel sektörle işbirliği kapsamında çalışıyor. (sayılar geçen birkaç yılda değişmiş olabilir.) Bakanlık, hapishanelerde işçi çalıştıran şirketlerin adını gizli tutuyor."

"5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Altıncı Bölümü "Hükümlünün Yükümlülükleri"ni düzenlemiştir. Buna göre Kurum hekimi tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu belirlenen meslek sahibi olmayan hükümlüler kurum imkanları ölçüsünde çalışmakla yükümlüdürler. Çalışma, 5275 sayılı Kanunda hükümlüler için bir yükümlülük olarak öngörülmüş iken tutuklular açısından istek şartı aranmıştır.

 

Politik tutsaklar ise (tutuklu veya hükümlü) bu yasadan muaf tutulmuşlardır. Bu da bilinçli bir uygulamadır. Devlet politik tutsakların bu kölelik sistemine başkaldıracağını bilmektedir. Onlara da tecrit dayatılmıştır.

 

Peki 30 bine yakın adli hükümlü bu koşullarda neden çalışıyor.

Bunun yanıtını CISTT'a gelen bir adli mahpus mektubu veriyor:  "Cezaevinde para neden mi lazım? Su ısıtıcısı, televizyon, buzdolabı alabilmek veya elektrik faturalarını ödeyebilmek için; sabun, deterjan, şampuan gibi temizlik ihtiyaçlarını almak için; iç çamaşırı, giysi, ayakkabı almak için; hapishane karavanası dışında bir şey-meyve veya bisküvi gibi-yemek için... Mahpuslar kendilerine verilen üç öğün yemek ve koğuş aydınlatması dışında temizlik, giyim, sigara, çay gibi bütün ihtiyaçlarını kendileri karşılamak zorunda. Eğer yakınlarınız size para göndermiyorsa, "sigara ya da çay içemez, elbiselerinizi yıkayacak deterjan, banyoda kullanacak sabun bulamaz, idarenin verdiği yemek yenilemez olduğunda kantinden hiçbir şey alamaz, hapiste tutulduğunuz yıllar boyunca aynı giysi ve iç çamaşırlara mahkûm olursunuz."

 

Politik tutsaklar dayanışma ile bu sorunu çözmektedir. Ama dışarıdan yakınlarından asgari bir destek alamayan bazı adli mahpuslar kölelik koşullarında çalışmaya razı olabilmektedir.

 

Örnek alınan ABD Hapishane sistemi daha iyi değildir

"Vicky Pelaez'in makalesi ABD'de bir sektör olarak kendini var eden cezaevi işletmeciliğinin ve özelleştirmelerin, kölelik koşullarını nasıl dayattığını ve bir pazar yarattığını ortaya koyuyor. Mahkumlara dayatılan sözleşmeler ve karın tokluğuna çalışma, dünden bugüne ABD'de köleciliğin nasıl devam ettiğini gösteriyor. Pelaez'in ifade ettiğine göre cezaevleri, ABD'deki sermayedarlar için muazzam bir kaynak yaratıyor. Cezaevleri mahkumları pek çok sektörde çalıştırılıyor. Sermayedarların ise grevler, tatil süreleri ya da işsizlik sigortası ödemeleri konusunda kaygılanmaları gerekmiyor. Çünkü cezaevlerini işleten sermayedarların cezaevlerinde çalışan 'işçi' mahkumların hepsi tam-zamanlı; işe asla geç gelmiyor ya da herhangi bir nedenden işi aksatmıyor. Çalışmayı reddederlerse, tecrit hücrelerine kapatılıyorlar."[ii] 2

 

(ABD hapishanelerinde 9 Eylül 2016'da başlayan ayaklanma hepimiz için öğretici olmuştur.)

 

Türkiye için bu tehlike her zaman gündemdedir. Hapishanelerdeki hak ihlalleri ve köleci çalışma düzenine karşı çıkarken AB'yi oluşturan devletlerden veya ABD'den destek beklemek de abesle iştigaldir. Yasemin Gedik'in dediği gibi, "ABD'de cezaevlerinin çoğu, açık-gizli, "çalıştırmayalım da besleyelim mi?" mantığıyla özelleştirilmiş durumda. Fransa'da benzer tartışmalar yapılıyor. Avrupa Birliği'nin motor gücü Almanya'da, Nazi döneminde tüm savaş esirlerinin başta otoyol yapımı olmak üzere kamu hizmetlerinde köle gibi çalıştırılmasının yanı sıra Krupp, Siemens gibi büyük sermayeye ait fabrikalarda çalıştırıldıkları, çalışamayacak kadar güçten düşenlerin gaz odalarına gönderildiği biliniyor. Günümüzde siyasî tutuklu ve hükümlüler için öngörülen tek şeyin kalıcı ve kesin tecrit olduğu Alman cezaevleri, adlî hükümlü ve tutuklular için çalışma kampları olmaya ve kapitalizmin köle emeği ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. (...) Türkiye de bu sisteme geçebilmek amacıyla yeni cezaevlerini büyük sanayi bölgelerinin yakınında ve binlerce kişiyi alabilecek büyüklükte inşa ediyor. (...) "Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü", Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin yanıbaşında bulunuyor. ÇOSB'de tekstil, elektrik-eloktronik, makine, otomotiv, ilaç-kimya, gıda vd. sektörlerde 200 civarında irili-ufaklı fabrika bulunuyor."[iii] 3

 

Ancak henüz tüm cezaevleri bu ihtiyaca göre yenilenmediği için Türkiye'de her hükümlüye çalışma mecburiyeti getirilemiyor.

 

Sonsöz: Türkiye'nin insan hakları karnesi utanç vericidir. AKP iktidarı, seleflerini aratacak denli fütursuzlaşmıştır. Ulusal ve uluslar arası Sermayenin çıkar için desteklediği AKP imparatorluğuna dur denmezse sadece biz taraf olanlar değil, "tarafsız" görünüp susanlar da yeni yasakların karanlığından etkilenecektir.

 

Aralık 2016

*Not: Bu yazı Wernicke Korsakoff'lular ve Eski Mahpuslarla Dayanışma Girişimi'nin yayın organı

"DAYANIŞMA POSTASI" 4. Sayısında yayınlanmıştır.

 

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

Uluslararası Cezaevi Standartları, NURSAL Necati,Ankara 2006

Cezaevi Yönetimine İnsan Hakları Göz Önüne Alan Bir Yaklaşım,COYLE Andrew,2002

İnsan Hakları ve Cezaevleri,Cenevre 2001

www.gorulmustur.org

http://www.inhak.adalet.gov.tr

 

1-174 Yeni cezaevi yapılacak, Birgün gazetesi, 15.09.2016.

[1] 2-ABD'de Cezaevleri Endüstrisi ve Yeni Kölecilik, Vicky Pelaez'in bu makalesi ilk olarak 10 Mart 2008 tarihinde, El Diario-La Prensa, New York ve Global Research'te yayımlanmıştır. Aktaran:halkınbirliği.net

[1] 3-Cezaevleri Çalışma Kampları Oluyor, YASEMİN GEDİK, sol.org.tr

 

 

 

[i] 1-174 Yeni cezaevi yapılacak, Birgün gazetesi, 15.09.2016.

[ii] 2-ABD'de Cezaevleri Endüstrisi ve Yeni Kölecilik, Vicky Pelaez'in bu makalesi ilk olarak 10 Mart 2008 tarihinde, El Diario-La Prensa, New York ve Global Research'te yayımlanmıştır. Aktaran:halkınbirliği.net

[iii] 3-Cezaevleri Çalışma Kampları Oluyor, YASEMİN GEDİK, sol.org.tr

 

12.01.2017 (Adil OKAY)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

İLTİCA TEMEL BİR HAKTIR... EVRENSEL BİR HAKTIR...

DÜNYA YANIYOR… PEKİ KİM NASIL SÖNDÜRECEK !?

Mersin gümüşkum tabiat parkında ölüm makinesi

30-yildir-cocuklarini-arayan-mektup-arkadasim-mehmet-gok-tarsus-hapishanesinde-hayatini-kaybetti

SİYASİ İKTİDARLA SERMAYE SINIFI SANATA DÜŞMANLIKTA YARIŞIYOR

Sanat cesaret ister...

“ZAMANA ADANMIŞ YÜZLERİMİZ”*

"TUTSAKLARIN DÜŞLERINI GÖRÜNÜR KILMAK... "

İçeriden Dışarıya Fotoğraf TUTSAKLARIN DÜŞLERİNİ GÖRÜNÜR KILMAK

Hapishanede yasaklanan romanım hakkında

Hapishaneden gelen kitap tanıtımı

Bir bebeğin tutsak babasını anlattığı yazı: BABAMA KAVUŞMANIN DİĞER ADI PERŞEMBE

Evrim Konak yazdı : Gebze Kadın hapishanesinde İşkenceye uğruyoruz!

Yazar Adil Okay'ın yasal kitabı Gaziantep Hapishanesinde yasaklandı

AÇLIK GREVLERİ VE NE YAPMALI

Politikada "Kiç", Ekranlarda "Kiç", Aşk'ta "Kiç"*

DEVLET AKLI KÖTÜLÜK ÜRETİYOR*

hapishaneden gelen bu feryada kulak veriniz

"SINIRLAR, TOPRAĞIN YARA İZLERİDİR".

John Berger'i uğurlarken

YAZIK ÇOK YAZIK

"NE ALLAH NE HUKUK KORKUSU VAR. BİZE KALAN DİRENMEK ELBETTE. "

Eylül’e Çirkinleme…

VEDAT TÜRKALİ'NİN EVİNDE GEÇİRDİĞİM 3 GÜN ve "SEVDALINIZ KOMÜNİSTTİ"

ASLI ERDOĞAN, İNAN KIZILKAYA VE ZANA KAYA İLK DEĞİLLERDİ...

NE MİNARE GÖLGESİ NE POSTAL SESİ... AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE...

WERNİCKE KORSAKOFFLULAR'LA GEÇİRDİĞİM BİR HAFTA...

SOYKIRIMIN TANINMASI VE ÖZÜR MESELESİNDE DOĞRU TAVIR NEDİR

İNKÂR YA DA KÖTÜLÜĞÜN ABADI

MİNE KIRIKKANAT BU KADAR GERİCİ VE BU KADAR CAHİL MİYDİ?

LAİKLİK... AKP'NİN AMACI NE Kİ... NE YAPMALI..

'KELAM' ve 'SUSKUNLUK' HAKKINDA DEĞİNİLER*

Müebbetlik Tutsak Zeynep Avcı'dan mektup var

Ganime Gülmez'in yeni kitabım ' hapishanelere esinti yollayalım' için yazdığı makale

HAPİSHANELERE ESİNTİ YOLLAMAK

T.C. KİMLİĞİ İŞKENCE TECAVÜZ VE ONUR!..

KUŞLAR BİLE TEDİRGİNKEN

HAPİSHANELERDE BASKILAR NEDEN ARTIYOR

ANKARA KANA BOYANDI DEVLET KAYBOLDU

DEFNE NEDEN İNTİHAR ETTİ? ( 8 MART İÇİN)

DUVARIN İKİ YANINDA FOTOĞRAFLA EDEBİYATIN BULUŞMASI

CUMHURBAŞKANI BENİ - BİZİ HEDEF GÖSTERMİŞ

Hapishanelere Esinti Yollayalım

SİBEL ÖZBUDUN'A SELAM

MİCHEL TOURNİER VE TAHSİN YÜCEL'İ KAYBETTİK

BU GÜN KARNE GÜNÜYMÜŞ

DİHA'nın benimle yaptığı söyleşi

AÇLIK GREVİNE KATILIYORUM...

BEN DE HASTA TUTSAKTIM BİR ZAMANLAR

batıdan neden ses çıkmıyor diye sormayın artık

2015'İN SON YAZISI GANİME GÜLMEZ'DEN.

TKPML, MLKP ve DHKP-C davalarından toplam 10 kadın tutsak- mektup

15. YILINDA BAŞKA BİR 19 ARALIK'TA!

RAHMET DİLEKLERİM TÜKENDİ HASAN PULUR'A KALMADI

BU ÜLKEDE YÜZLERCE GAZETECİ ZİNDANLARA TIKILDI

EDEBİYATIN DİRENİŞİ Mİ... DİRENİŞ EDEBİYATI MI...

CİZRE'DEN SONRA ŞİMDİ DE SİLVAN'DA KATLİAM

SANATÇI TARİHE NASIL NOT DÜŞER VE 'SOL' SOSUNA BANMIŞ ELEŞTİRİLER

KİME NEDEN OY VERECEĞİM

SURUÇ'TAN AĞRIMIŞKEN ŞİMDİ DE ANKARA

SENNUR ABLA'YI (SEZER) KAYBETTİK

SAVAŞ BARIŞ ve SANAT *

BABAMIN DAKTİLOSU*

İSRAİL TÜRKİYE - GAZZE - CİZRE VE ÖLÜ BEDENLERİ BUZDOLABINDA SAKLANAN ÇOCUKLAR

EKİN VAN İÇİN YAZDIKLARIMA TEPKİLER VE TEHDİTLER HAKKINDA...

HAPİSHANELERE ESİNTİ YOLLAYALIM!

ÖLÜ BEDENİMİZİ ÇIRILÇIPLAK SOKAĞA ATANLAR

YAZ SICAKLARI VE OKUMAK

EREN KESKİN'E ÖDÜL

siz siz olun MHP'liler değişti demeyin.

ÇEVREMİZDEKİ YARATIKLAR!

BEN BİR AĞAÇ'TIM'... *

HASTA TUTSAKLAR REHİN OBJESİ DEĞİLDİR!

HASTA TUTSAK AYNUR'UN YEŞİL YAPRAĞI *

DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ için 18 YILLIK MÜLTECİDEN BİRKAÇ SÖZ

DAĞ KOKUSU' VEYA 'KALBİNİ ARAYAN KAVMİN ÖYKÜLERİ'

BİR YAZARDAN CUMHURBAŞBAKANA AÇIK MEKTUP

MAHPUS HAKLARI EL KİTABI'NA DİPNOT

ÜMRAN DÜŞÜNSEL'İN ' KIRIK PATİKA'LARI *

HDP'YE SALDIRILAR HAKKINDA

FATMA TOKMAK ÖLÜYOR... DUYUYOR MUSUNUZ...

UTANGAÇ KAPİTALİZM SAVUNUCULARI !

BU GÜN 700 MÜLTECİ BOĞULDU... DONDU.. ÖLDÜ...

1915: SOYKIRIM MI, BÜYÜK FELAKET Mİ, KATLİAM MI?

İMZA GÜNLERİ, YAYINEVLERİ VE SANATÇIYA SAYGI HAKKINDA

ÖMER LEVENTOĞLU VE 'DAĞ MEDENİYETİ' YA DA 'ANTİ- TAHAKKÜM'

SEKS İŞÇİLİĞİ Mİ SEKS KÖLELİĞİ Mİ YOKSA HEPSİ Mİ?

ADI ÖZGECAN'DI...

YENİ YIL MESAJIM...2015 Dileklerim

ALTTA KALANIN CANI ÇIKSIN = NEOLİBERALİZM

FİKRET BAŞKAYA 'KADAVRA AKADEMİSYENLER'E KARŞI

FETHULLAH GÜLEN'E SALDIRI MI... ÇETELER SAVAŞI MI?

' ELLER VE YÜZLER '

BİRGÜN, CUMHURİYET, EVRENSEL VE ÖZGÜR GÜNDEM YASAKLANDI MI?

Müebbet hapse mahkum kadın :Resmiye Vatansever

VALİZİNİ KARISINA HAZIRLATAN ERKEK ' FAŞİST ' SAYILIR MI ?!

' ÖLÜM VARDİYASI' VE 'KARAELMAS PUSUDA'

40 ŞAİRE SORDUM 40 KAPININ TILSIMINI

ADİL OKAY'IN "KAPILAR" FOTOĞRAF SERGİSİ "40 ŞAİR 40 FOTOĞRAF