Tahir Canan'dan Yediği yemeğin parası isteniyor...

Gölge Adam

Tahir Canan'dan Yediği yemeğin parası isteniyor...

Değerli Dostlar,

Babam Tahir CANAN ile ilgili yürüttüğümüz Özgürlük mücadelemizi siz değerli dostlarımızla paylaşmaktayım. Bu mücadelemiz sürecinde yaşanan gelişmeler Hukuk, Özgürlük, Demokrasi, Yargı Bağımsızlığı, 12 Eylül Yargılaması ve Darbeler ile hesaplaşma gibi kavramlar ile demokrasinin ileri ölçütünü sorgulamamıza sebep olmakta ve yaşanan her gelişme yeni Anayasa ve Demokratikleşme paketlerinin çokça söz edildiği bir dönemde bizi şaşkına çevirmektedir.

Devlet Tahir Canan’dan ne istiyor! Başlığı ile daha önce paylaşmış olduğumuz iaşe bedeli konusundaki mailimde ‘’T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞNALIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANI Sn. Mehmet KİLCİ imzası ile Tahir Canan’dan YİYECEK bedeli talep etmektedir. Bu talep kampanya varı bir şekilde hazırlanarak halen Bandırma cezaevinde hükümlü bulunan babama gönderilmişti.

Yani bugün itibariyle HUKUSUZ yere 30 Yıl 10 aydır Cezaevinde bulunan 2025 yılına kadarda Cezaevinde tutulmak istenen Tahir CANAN’IN 2003/132 Esas 2003/113 kararla Malatya DGM tarafından bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmış olan suçundan 2003 yılından beri tahliye edilmesi gerekirken. Çok güzel imkân ve Ödeme kolaylıkları ile Tahir Canan’dan YİYECEK bedeli talep edilmekteydi.

Bu duruma ebetteki itirazlarımız vardı ve gerekli girişimler yapıldı. Maliye bakanlığı tarafından babama sorulan Mal varlığı ve gelir beyanı şeklindeki taleplere babam ‘’30 yıldır cezaevinde zoraki ve hukuksuz yere tutulan bir insanın mal varlığı nasıl olabilir?’’ şeklinde olmuş ve gerekli hukuki girişimlere başlanmıştır.

Yaşanan hukuki süreçler sonucunda T.C. Balıkesir İdare Mahkemesi 2011/1907 Esas no ve 2012/644 karar no ile Tahir CANAN ın dava açmaya ehliyetinin olmadığına, vasilerinin de tanınan 10 günlük sürede davaya icazet verilmediğinden davanın reddine karar vermiştir.

Şimdi sormak istiyorum?

· Madem Tahir CANAN mali konularda dava açmaya ehliyet taşımıyor neden tarafına mali konular ile ilgili olarak tebligatlar yapılıyor?

· Yapılan tebligatlar sonrası dava açma süreçlerinde mahkeme masraflarını yatıran Tahir CANAN a ‘’ya kardeşim sen dava açamazsın’’ neden denilmiyor?

· Tahir CANAN’ a Vasi atamalarında iki vasi gözüküyor bu yasal mıdır?

· Tahir CANAN için Gebze 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16.10.2008 tarih ve E:2006/892 K: 2008/1247 saylı karada Tahir CANAN ve Gökhan CANAN’ın onay ve bilgisi var mıdır?

· 22 Mart 2012 tarih ve 2012/158 muhabere numarası ile Balıkesir İdare Mahkemesine gönderilmek üzere Gebze Asliye Hukuk mahkemesine ‘’ Davanın esasına ilişkin beyanda bulunmak gereği de doğmuştur. İptale konu olan İdare Kararı, borç doğurucu bir karar olduğundan, esasen vasi sıfatı ile tarafımıza tebligat yapılması gerekirdi. Tarafımıza tebligat yapılmadan, doğrudan vasisi bulunduğum hükümlüye tebligat yapılmış olması da hukuka aykırıdır ve esasen tesis edilen idari işlemi YOKLUKLA sakatlamaktadır. Denilerek uygulamanın sakatlığı da vurgulanarak verilen onay yazıları neden dikkate alınmamıştır.

Bu hususta CHP Malatya Milletvekili Sn. Veli AĞBABA'nın Maliye Bakanlığına vermiş olduğu soru önergesine gelen cevapta bir başka boyut arz etmektedir. Vergi Mahremiyeti nedeniyle bilgi verememe...

Ülkemizde sürekli olarak Demokrasi, İnsan Hakları, Hukukun üstünlüğü bireysel hak ve özgürlükler ve Anayasa değişiklikleri konuşulmakta, Avrupa birliği standartlarına erişmekten bahsedilmekte ve her ortamda İnsan Haklarının önemine vurgu yapılmaktadır.

İşte böyle bir ülkede babam tamamen hukuksal komediler yaşamaktadır. Yetkili mahkemeler yetki kullanmazken, yetkisiz mahkemeler aleyhte yetki kullanarak yaklaşık 31 yıldır cezaevinde yatmakta olan 05.05.1953 doğumlu 58 Yaşındaki babamı cezaevinden bırakmamakta ısrar etmektedir. Bu ısrarında HUKUKİ değil tamamen SİYASİ nedenlere dayandığını düşünmekteyiz.

Bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinde 21. Yüz Yılda kafaların değiştiği görmek istiyoruz. Hukuka güvenmek ve Adalet istiyoruz. Tahir CANAN'ın cezaevinden biran önce bırakılarak, ailesi ile yaşamı paylaşmasını ve devletin hukukunun siyasal önyargılardan bağımsız işlediğini görmek istiyoruz.’’

Diye belirttiğimiz ve beklediğimiz süreçte HUKUK ve ADALET kavramlarının yaşamımızda karşılık bulmadığını görmekteyiz.Takdiri sizlerin değerlendirmelerine bırakıyorum…

Saygılarımla,

İlhan CANAN

12.05.2012 (Gölge Adam)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

FİDAN VE İSTİFA... KAPTAN Yazdı

YAŞASIN CUMHURİYET/ ARZU KÖK yazdı

Dinle Kalkınmış, Devrimle Geri Kalmış Ülke Gösteremezsiniz!

Sürdürülebilir Mali Politikalarla Sürdürülemeyen Emeklilik Mahinur Şahbaz

SONRA YAPILACAK TEK ŞEY VAR

Babam/...Arzu Kök

23 Nisan / ARZU KÖK

ÇÖLDE OLUŞTURULAN VAHALAR / ARZU KÖK

TARİHE DÜŞEN KARA BİR LEKE...PROF.DR.LEVENT SEÇER